Hội đồng trường công lập của Toronto (Toronto District School Board – TDSB) là hội đồng trường lớn và đa dạng nhất tại Canada hiện nay với 246,000 học sinh đang theo học tại 584 trường công lập trong khu vực thành phố Toronto.

TDSB cung cấp nhiều chương trình học đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi và trình độ của học sinh quốc tế. Chương trình giảng dạy chuyên biệt dành cho học sinh quốc tế của TDSB – International Students Programs mang đến sự hỗ trợ toàn diện cho học sinh nhằm giúp các em sớm hoà nhập và theo kịp với phương pháp học tập của Canada.

Các chương trình dành cho học sinh quốc tế:

1. Chương trình tiểu học: từ Mẫu giáo đến lớp 8

– Yêu cầu nhập học: điểm trung bình từ 6.5 trở lên

– KHÔNG yêu cầu tiếng Anh

2.  Chương trình trung học: từ lớp 9 đến lớp 12. Hiện có 28 trường trung học công lập ở Toronto đang tiếp nhận học sinh quốc tế.

– Yêu cầu nhập học: điểm trung bình từ 6.5 trở lên

– Trình độ tiếng Anh: tương đương trung cấp, tuy nhiên không bắt buộc.

3. Chương trình tiếng Anh ESL (English as Second Language): chương trình bổ trợ tiếng Anh cho học sinh quốc tế chưa đủ điều kiện tiếng Anh, học sinh học các lớp bồi dưỡng tiếng Anh song song với chương trình học chính khoá.

Dự trù chi phí học tập 01 năm:

  • Học phí: 13,000 – 14,500 CAD/năm
  • Bảo hiểm y tế: bao gồm trong học phí
  • Chi phí sinh hoạt: 10,000 – 12,000 CAD/năm
  • Kì nhập học: tháng 9 và tháng 2 hàng năm.

TISPBrochure (1)