Cảm nhận của sinh viên quốc tế đang theo học tại National Sun Yat-Sen University

Thông tin trường:

Tên tiếng Anh: National Sun Yat Sen University (NSYSU)

Tên phiên âm tiếng Việt: Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn 

Địa điểm: Thành phố Cao Hùng, Đài Loan 

Loại hình trường: trường công lập

Số lượng sinh viên: 9,300 

Số lượng chương trình học cho sinh viên quốc tế: 75 

Xếp hạng: #388 QS World University Rankings 

Trường có 6 phân khoa giảng dạy các lĩnh vực: Giáo dục khai phóng, Khoa học, Kỹ thuật, Quảng lý, Khoa học biển, Khoa học xã hội.

Học phí và học bổng: Trường có chính sách cấp học bổng cho sinh viên quốc tế các bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến Sĩ.

Tìm hiểu thêm về du học Đài Loan:

Tại sao nên du học Đài Loan?