Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo 

Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo được công nhận tiêu chuẩn của Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục tiếng Nhật và ra đời dựa trên mục tiêu xúc tiến giao lưu văn hoá quốc tế, đem đến cho những cơ hội cạnh tranh bình đẳng cho sinh viên các nước sống tại Nhật. Trong quá trình học, những sinh viên có thành tích cao sẽ được cấp học bổng hỗ trợ mỗi năm. Học viên có thành tích tốt sẽ được nhà trường giới thiệu công việc. Học viên ưu tú không những có thể nhập học không qua thi cử tại các trường liên kết, mà còn có thể chuyển xét  điểm tới các trường đó. Bên cạnh đó, học sinh có rất nhiều cơ hội có việc làm thêm tại Nhật, được đào tạo dự bị tiếng Nhật từ 1 đến 2 năm với chất lượng cao tại Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo. Các khóa tuyển sinh tại Học viện giao lưu Quốc tế Tokyo.

Hàng năm Học viện giao lưu Quốc tế Tokyo có bốn kỳ tuyển sinh chính, đó là:

–          Kỳ tuyển sinh tháng 1 ( nhận hồ sơ từ tháng 7 –tháng 9  )

–          Kỳ tuyển sinh tháng 7( nhận hồ sơ từ tháng  1 – tháng 3)

–          Kỳ tuyển sinh tháng 10 ( nhận hồ sơ từ tháng 4 –tháng 7 )

–          Kỳ tuyển sinh tháng 4 ( nhận hồ sơ từ tháng  9 đến tháng 12 )

Học phí

Phí  tuyển sinh   :¥25,000
Phí đăng ký        : ¥ 50,000
Học phí 1 năm    : ¥ 580,000
Sách vở             : ¥ 20,000
Trang thiết bị     : ¥ 30,000
Tổng                : ¥ 680,000

Chi phí ở ký túc xá (Tính cho 6 tháng đầu tiên )

Phí phòng          :¥180,000
Phí tiện ích         :¥ 30,000
Phí nhập phòng  :¥ 14,000
Phí sửa chữa      :¥ 35,000
Trang thiết bị     :¥25,000
Đặt cọc             : ¥ 20,000
Tổng                : ¥ 304,000

Yêu cầu dự tuyển:

• Tốt nghiệp PTTH. Nếu tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học là một lợi thế. Sơ cấp tiếng Nhật

** Các chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo