Trường YMCA

Thành lập trên 90 năm , thời gian tổ chức hợp tác giáo dục đầy đủ. Nó là một không-cho-lợi nhuận dịch vụ giáo dục của Trung tâm Giáo dục YMCA.
Trường YMCA là một trường đa văn hóa đa sắc tộc với một chương trình quốc tế mạnh mẽ. Nó phục vụ cho Singapore và người nước ngoài mong muốn tìm hiểu giá trị tốt đẹp, để có được các kỹ năng và phát triển tiềm năng học tập đầy đủ nhất của họ để thành công trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội trong tương lai.
Nhập học vào YMCA trường có chọn lọc và dựa trên kết quả học tập của học sinh, khuyến cáo giáo viên, tiếng Anh và đánh giá vị trí Toán học, và một cuộc phỏng vấn.
YMCA Trường học là một trường quốc tế lựa chọn cung cấp một nền giáo dục toàn diện và khắc sâu các giá trị Kitô giáo để nuôi dưỡng những công dân toàn cầu của sự phân biệt.

1. Secondary school ( Secondary 2)

– Khóa học 5 tháng:

+ Dành cho học sinh 13 tuổi trở lên, chuẩn bị cho chúng bước vào kỳ thi GCE “O” level trong Secondary 4.

+ Tất cả môn học đều được giảng day bằng Tiếng Anh

+ Tất cả môn học được dạy theo chương trình học MOE

Các môn học

1. Ngôn Ngữ Tiếng Anh

2. Toán học

3. Khoa Học

4. Tiếng mẹ đẻ

5. Địa Lý

* Yêu cầu

– Học sinh ít nhất là 13 tuổi

– Ít nhất là phải có 7 năm giáo dục

– Tiếng anh phải thanh thạo theo mức độ Secondary 1

*Kỳ thi thử

– Dành cho tất cả các học sinh. Toán và Tiếng Anh là môn học được kiểm tra để khuyên học sinh nên chọn mức độ nào để học

*Chi phí

– Phí đăng ký : 53.50$ S

– Phí nhập học: 267.50$ S

– Phí bảo trợ : 74.90$ S

– Bảo hiểm y tế : 53.50$ S

– Học phí : 2,143.21$ S

– Sách và tài liệu : 502.90$ S

– Đồng phục : 128.40$ S

Tổng cộng( bao gồm phí bảo hiểm y tế) : 3,223.91$ S

Tổng cộng( không bao gôm phí bảo hiểm y tế : 3,170.41$ S

2. Khóa học chuẩn bị cho GCE – O level – khóa học 2 năm

+ Điều kiện: hoc sinh phải tối thiểu 14 tuổi, it nhất có 8 năm giáo dục trước đó, đậu bài kiểm tra đầu vào Anh văn và Toán (đó là bắt buộc cho học sinh quốc tế )

+ Các môn học:

– Môn học cốt lõi:

Ngôn ngữ tiếng anh

Toán tiểu học

Khoa học ( vật lý và hóa học)

Tiếng mẹ đẻ

– Môn học tự chọn: .

Toán nâng cao

. Nghiên cứu kinh doanh

. Văn học trung hoa

. Nguyên lý thống kê

. Các môn xã hội( nghiên cứu xã hôi, địa lý)

+ Học phí : ( năm 1)

– Phí đăng ký : 53.50$ S

– Phí nhập học: 267.50$ S

– Phí bảo trợ : 74.90$ S

– Bảo hiểm y tế : 53.50$ S

– Học phí : 4,286.42$ S

– Sách và tài liệu : 502.90$ S

– Phí làm thí nghiệm khoa học : 535.00$ S

– Đồng phục : 128.40$ S

Tổng cộng( bao gồm phí bảo hiểm y tế) : 5,902.12$ S

Tổng cộng( không bao gôm phí bảo hiểm y tế : 5,848.62$ S

+ Học phí ( năm 2)

– Phí nhập học: 267.50$ S

– Phí bảo trợ : 74.90$ S

– Bảo hiểm y tế : 53.50$ S

– Học phí : 4,286.42$ S

– Sách và tài liệu : 502.90$ S

– Phí làm thí nghiệm khoa học : 535.00$ S

Tổng cộng( bao gồm phí bảo hiểm y tế) : 5,720.22$ S

Tổng cộng( không bao gôm phí bảo hiểm y tế : 5,666.72$ S

3. Khóa học chuẩn bị cho GCE – O level – khoá học 1 năm :

+ Điều kiện: hoc sinh phải tối thiểu 15 tuổi, it nhất có 9 năm giáo dục trước đó, đậu bài kiểm tra đầu vào Anh văn và Toán (đó là bắt buộc cho học sinh quốc tế ) + Môn học cốt lõi:

– Tiếng Anh

– Toán Tiểu học

– Khoa học ( vật lý, hóa học)

– Tiếng mẹ đẻ

+ Môn học tự chọn

– Toán nâng cao

– Nghiên cứu kinh doanh

– Văn học trung hoa

– Nguyên lý thống kê

– Các môn xã hội ( nghiên cứu xã hội, địa lý)

* Học phí:

– Phí đăng ký : 53.50$ S

– Phí nhập học: 267.50$ S

– Phí bảo trợ : 74.90$ S

– Bảo hiểm y tế : 53.50$ S

– Học phí : 4,286.42$ S

– Sách và tài liệu : 502.90$ S

– Phí làm thí nghiệm khoa học : 535.00$ S

– Đồng phục : 128.40$ S

Tổng cộng( bao gồm phí bảo hiểm y tế) : 5,902.12$ S

Tổng cộng( không bao gôm phí bảo hiểm y tế : 5,848.62$ S

* Chú ý:

1. Phí đăng ký phải trả 53.50$ S không hoàn trả trong bất cứ hoàn cảnh nào.

2. Phí nhập học bao gồm dịch vụ nhập học của hcoj sinh như dịch vụ hằng ngày, CCAs, phí kỳ thi và phí vệ sinh.

3. khi học sinh đăng ký thi trường sẽ xem xét và cấp thư mời

4. Học sinh được yêu cầu trả tiền học phí trước 2 tuần trước khi vào học chính thức

* Cách nộp tiền:

– Học phí được trả theo:

+ VISA/ mastercard

+ Tổ chức chi trả trung quốc

+ NEST

+ Điện báo

+ Cash

+ Cheque ( được cấp bởi trường YMCA)