Mặt bằng chung khi tham gia học tập tại Nhật dù là bậc Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp thì cơ bản các bạn sẽ phải đóng một số khoản tiền cố định như sau: tiền nhập học (chỉ đóng cho năm thứ nhất), học phí, phí sử dụng trang thiết bị và các phí khác. Một số trường Nhật ngữ, còn phải đóng tiền sách giáo khoa. Gần đây, một số trường đại học có thay đổi mức học phí. Bảng dưới đây cho thấy chi phí trung bình năm thứ nhất đóng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và tiếng Nhật. Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên chỉ phải trả khoảng 70% so với năm thứ nhất vì không phải trả tiền nhập học nữa

HỌC PHÍ BÌNH QUÂN CHO NĂM HỌC ĐẦU TIÊN

1. Học phí học Cao học

hoc-phi-hoc-cao-hoc-cho-nam-dau-tien

* Lưu ý: Phí nhập học vào trường công lập tùy theo khu vực.

2. Học phí học Đại học

hoc-phi-hoc-dai-hoc-tai-truong-nhat-ban

3. Học phí học Cao đẳng

hoc-phi-hoc-cao-dang-tai-nhat-ban

4. Học phí trường nghề

hoc-phi-cho-truong-day-nghe-nhat-ban

5. Trường tiếng Nhật

hoc-phi-truong-tieng-nhat-tai-nhat-ban

(Nguồn: Hiệp hội chấn hưng giáo dục tiếng Nhật)

Từ tổng quan có thể thấy nếu so sánh học phí với các trường ở Việt Nam thì khá cao, tuy nhiên nếu so với các nước khác đặc biệt trong khu vực châu Âu thì học phí tại các trường của Nhật Bản thấp hơn nhiều