Điều kiện:

Tất cả người nước ngoài có bằng trung học và đáp ứng yêu cầu đăng kí khóa học

Trung tâm Hoa ngữ của trường ĐH quốc gia Chiao Tung được thành lập năm 2005 nhằm mục tiêu cung cấp những khóa học tiếng Quan thoại cho người nước ngoại tại Tp Tân Trúc. Trường gồm những sinh viên quốc tê, những chuyên gia nước ngoài…. 

Nhà ở: 

Học viên đăng kí nhà ở theo thông tin dịch vụ nhà ở của website trường

Khóa học

Số giờ

Học phí và phí ghi danh

NTD

USD

Tổng quát

Chuyên sâu

36 – 72

90 – 270

7,000 – 14, 000

17,000 – 50,000

209 – 418

507 – 1,492

 Vui lòng vào web : www.nctu.edu.tw  để xem thông tin về chương trình đại học và sau đại học