TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험(Kỳ thi năng lực tiếng Hàn- do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.

II. TOPIK được chia làm các cấp độ như thế nào?

Phân loại thi: Sơ- Trung- Cao cấp
Phân loại đánh giá:

  1. Sơ cấp; Cấp 1-2
  2. Trung cấp; Cấp 3-4
  3. Cao cấp: cấp 5-6

III. Nội dung và thời gian thi như thế nào?

Bình quân, một năm được tổ chức 4 đợt thi trong nước. Với nước ngoài, và đặc biệt là tại Việt Nam, thì thường có hai kỳ thi vào tháng 4 và tháng 9 hằng năm. Sẽ có thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận cụ thể khi có thông báo lịch thi.

IV. Kỳ thi được chia làm 4 kỹ năng như sau:

– Từ vựng- Ngữ pháp 어휘•문법: 30 câu,
– Viết 쓰기: 30 câu, so cấp 100-150 ký tự, trung cấp 400-600 ký tự và cao cấp 700-800 ký tự
– Nghe듣기, 30 câu
– Đọc hiểu 읽기: 30 câu
– Hiện tại chưa áp dụng kỹ năng nói nhưng có thể trong thời gian sắp tới sẽ áp dụng kỹ năng này.
– Thi theo hình thức trắc nghiệm, đánh dấu chọn đáp án 1 trong 4 đáp án có sẵn
– Có 2 loại đề thi A và B, có trật tự bố trí khác nhau.
– Tổng thời gian thi là 3 tiếng đồng hồ, có và có thể không có nghỉ giải lao

V. Nội dung của kỳ thi TOPIK.

– Thành phần các câu hỏi là nội dung có thể kiểm tra năng lực tiếng hàn hiện đại
– Soạn thảo câu hỏi thi có tính cân bằng giữa nội dung và từng lĩnh vực đánh giá
– Soạn thảo câu hỏi thi có thể nâng cao sự hiểu biết về toàn bộ văn hóa và xã hội Hàn Quốc
– Tham khảo một cách rộng lớn về quá trình giáo dục của cơ quan giáo dục tiếng Hàn Quốc trong và ngoài nước và soạn
thảo câu hỏi thi.
– Không soạn thảo các câu hỏi thuận lợi hay khó khăn đối với quyền ngôn ngữ đặc trưng.

VI. Thời gian hiệu lực của chứng chỉ TOPIK

Theo thông báo ngày 07/12/2011 của NIIED, thì hiệu lực của chứng chỉ TOPIK là 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ, tất cả các chứng chỉ lần 1-24 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013.

VII. Tại sao nên thi chứng chỉ TOPIK?

-Tương đương chứng chỉ quốc tế của tiếng Anh như: TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL, IELTS, Chứng chỉ TOPIK là chứng chỉ tiếng Hàn Quốc do Quốc gia cấp, có tính thông dụng và được phổ biến rộng rãi, còn các chứng chỉ khác là do các trường đại học, các viện ngôn ngữ cấp.
– Chứng chỉ TOPIK được coi là chứng chỉ đánh giá chính xác nhất năng lực của những người học tiếng Hàn với đề thi chặt chẽ, coi thi nghiêm túc và chấm thi chính xác.
– Bộ giáo dục Hàn Quốc qui định tất cả các sinh viên nước ngoài muốn vào nhập học tại trường đại học Hàn Quốc phải có chứng chỉ TOPIK cấp 3-4 trở lên.
– Tất cả mọi người học tiếng Hàn Quốc, ai cũng cần chứng chỉ này, sinh viên học sinh Việt Nam sang du học Hàn Quốc tại các trường đại học đều phải thi chứng chỉ này để nhập học. Các trường đại học Hàn Quốc căn cứ vào cấp độ của chứng chỉ TOPIK để cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài. Các trường đại học Hàn Quốc thường đăng ký làm địa điểm để thi TOPIK cho mỗi kỳ thi.
– Các trường đại học Việt Nam lấy TOPIK để làm chuẩn đánh giá trình độ tiếng Hàn thay thế cho các chỉ tương ứng A-B-C ngoại ngữ hai trong nước.
– TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn.
– Chứng chỉ TOPIK là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc, sắp tới sẽ áp dụng chứng chỉ TOPIK EPS cho lao ộng sang Hàn Quốc
– Các công ty Hàn Quốc tuyển dụng thường hay căn cứ vào chứng chỉ TOPIK.
– Những người mang Visa E-7 khi nhập cảnh vào Hàn Quốc như thuyển viên, những người làm việc không chính thức, làm thợ xây dựng, nông nghiệp .. đều phải có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp 3 trở lên.
– Từ tháng 04/2014, Cô dâu nước ngoài sẽ phải có TOPIK cấp 1 để xin visa sang Hàn Quốc
– Là căn cứ hỗ trợ bạn trong việc xin Visa, xin việc vào Hàn Quốc, tóm lại, tất cả mọi thứ liên quan đến Hàn Quốc đều lấy TOPIK làm chuẩn và chứng chỉ này là bắt buộc phải có.