Đại học quốc lập Kim Môn

Tên tiếng Anh: National Quemoy University

Ký hiệu: NQU

Tên tiếng Trung: 國立金門大學

Vị trí trường: Kim Ninh, Kim Môn

Website: https://www.nqu.edu.tw/cht/index.php?   |  https://www.nqu.edu.tw/eng/index.php

Địa chỉ: 892, Kinmen County, Jinning Township, 大學路1號

Điện thoại: 

Đại học Quốc gia Quemoy là một trường đại học quốc gia, tọa lạc tại thị trấn Jinning, Kinmen, Phúc Kiến, Cộng hòa Trung Quốc. NQU cung cấp một loạt các chương trình học tập. Chúng được chia thành ba loại: 1. chương trình đại học, 2. chương trình sau đại học và 3. chương trình giáo dục thường xuyên.