1 ĐẠI HỌC PRINCETON

2 ĐẠI HỌC HARVARD

3 ĐẠI HỌC COLUMBIA

4 VIỆN CÔNG NGHỆ MASSACHUSETTS

5 ĐẠI HỌC CHICAGO

6 ĐẠI HỌC YALE

7 ĐẠI HỌC STANFORD

8 ĐẠI HỌC DUKE

9 ĐẠI HỌC PENNSYLVANIA

10 ĐẠI HỌC JOHN HOPKINS

11 ĐẠI HỌC NORTHWESTERN

12 VIỆN CÔNG NGHỆ CALIFORNIA

13 ĐẠI HỌC DARTMOUTH

14 ĐẠI HỌC BROWN

15 ĐẠI HỌC VANDERBILT

16 ĐẠI HỌC CORNELL

17 ĐẠI HỌC RICE

18 ĐẠI HỌC NOTRA DAME

19 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – LOS ANGELES

20 VIỆN ĐẠI HỌC WASHINGTON TẠI ST. LOUIS

21 ĐẠI HỌC EMORY

22 ĐẠI HỌC GEORGETOWN

23 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – BERKELEY

24 ĐẠI HỌC NAM CALIFORNIA

25 ĐẠI HỌC CARNEGIE MELLON

26 ĐẠI HỌC VIRGINIA

27 ĐẠI HỌC TUFTS

28 ĐẠI HỌC MICHIGAN – ANN ARBOR

29 ĐẠI HỌC WAKE FOREST

30 ĐẠI HỌC NEW YORK

31 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – SANTA BARBARA

32 ĐẠI HỌC NORTH CALIFORNIA – CHAPEL HILL

33 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – IRVINE

34 ĐẠI HỌC FLORIDA

35 ĐẠI HỌC BOSTON

36 ĐẠI HỌC WILLIAM VÀ MARY

37 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – SAN DIEGO

38 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – DAVIS

9 ĐẠI HỌC BOSTON (BOSTON UNIVERSITY)

40 ĐẠI HỌC CASE WESTERN RESERVE

41 ĐẠI HỌC NORTHEASTERN

42 ĐẠI HỌC PEPPERDINE

43 ĐẠI HỌC GEORGIA

44 ĐẠI HỌC TULANE

45 ĐẠI HỌC SYRACUSE

46 ĐẠI HỌC MIAMI

47 ĐẠI HỌC BANG OHIO

48 ĐẠI HỌC PURDUE – WEST LAFAYETTE

49 ĐẠI HỌC RUTGERS – NEW BRUNSWICK

50 ĐẠI HỌC BANG PENNSYLVANIA – UNIVERSITY PARK

51 ĐẠI HỌC SOUTHERN METHODIST

52 ĐẠI HỌC WASHINGTON

53 VIỆN BÁCH KHOA WORCESTER

54 ĐẠI HỌC GEORGE WASHINGTON

55 ĐẠI HỌC CONNECTICUT

56 ĐẠI HỌC MARYLAND – COLLEGE PARK

57 ĐẠI HỌC BRIGHAM YOUNG – PROVO

58 ĐẠI HỌC CLARK

59 ĐẠI HỌC CLEMSON

60 ĐẠI HỌC TEXAS A&M – COLLEGE STATION

61 ĐẠI HỌC BANG FLORIDA

62 ĐẠI HỌC FORDHAM

63 VIỆN CÔNG NGHỆ STEVENS

64 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – STAN CRUZ

65 ĐẠI HỌC MASSACHUSETTS – AMHERST

66 ĐẠI HỌC STONY BROOK – SUNY

67 ĐẠI HỌC PITTSBURGH

68 ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO TEXAS

69 ĐẠI HỌC YESHIVA

70 ĐẠI HỌC MINNESOTA – TWIN CITIES

71 ĐẠI HỌC BANG MICHIGAN

72 ĐẠI HỌC CALIFORNIA – RIVERSIDE

73 VIRGINIA TECH

74 ĐẠI HỌC SAN DIEGO

75 ĐẠI HỌC AMERICAN

76 ĐẠI HỌC BAYLOR

77 ĐẠI HỌC HOWARD

78 ĐẠI HỌC BINGHAMTON – SUNY

79 ĐẠI HỌC INDIANA- BLOOMINGTON

80 ĐẠI HỌC MỎ COLORADO

81 ĐẠI HỌC BANG NORTH CAROLINA – RALEIGH