Để có thể xin học bổng và visa thành công, rất nhiều loại giấy tờ cần phải được hoàn thành một cách cẩn thận. Trong mọi trường hợp, các giấy tờ này đều cần phải được dich thuật và công chứng. Sự khác biệt về hệ thống hành chính giữa Việt Nam và các nước khác thường gây khó khăn cho các bạn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ du học. Chính vì vậy, Globe Education sẽ giúp các bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và dịch thuật công chứng chúng.

Globe Education cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng các loại hờ sơ/giấy tờ sau:

  1. Bảng điểm/kết quả học tập
  2. Bằng cấp/chứng chỉ
  3. Hồ sơ chứng minh tài chính
  4. Lý lịch tư pháp
  5. Giấy khen, bằng khen (nếu có)