Học bổng Chính phủ Trung Quốc là chương trình học bổng do Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cung cấp theo các hiệp định trao đổi giáo dục hoặc các cam kết giữa chính phủ Trung Quốc với Chính phủ các nước liên quan và các tổ chức quốc tế có liên quan. Bộ Giáo dục uỷ nhiệm Ban Thư ký Uỷ ban Quản lý Học bổng Sinh viên Quốc gia (sau đây viết tắt là “CSC”) để quản lý việc đăng ký và công việc hàng ngày của sinh viên học bổng của chính phủ Trung Quốc.

1. Loại hình tuyển sinh và thời gian học

Loại học sinh

Số năm học chuyên ngành

Số năm học bổ túc tiếng Trung

Kỳ hạn học bổng

1

Đại học

4-5 năm

1-2 năm

5-7 năm

2

Thạc sĩ

2-3 năm

1-2 năm

3-5 năm

3

Tiến sĩ

3 năm

1-2 năm

3-4 năm

4

Sinh viên học bổ sung tiếng Trung

1-2 năm

Không quá 2 năm

5

Sinh viên học bổ sung phổ thông

1-2 năm

1 năm

Không quá 2 năm

6

Sinh viên học bổ sung cao cấp

1-2 năm

1 năm

Không quá 2 năm

Sinh viên sẽ được sắp xếp học bổ sung tiếng Trung trước khi học chuyên ngành. Nếu môn học được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh, sẽ không cần học trước tiếng Trung. Thời hạn học bổng là số năm học được xác định tại thời điểm nhập học.

2. Cách thức nộp đơn và thời gian nộp đơn

Người nộp đơn có thể nộp đơn thông qua cơ quan chính phủ có trách nhiệm gửi sinh viên nước ngoài hoặc Đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương. Thời gian nộp đơn thường là từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 4.

3. Yêu cầu trình độ ứng viên

1. Không phải là công dân Trung Quốc và có sức khoẻ tốt

2. Trình độ học vấn của ứng viên và yêu cầu độ tuổi:

a) Những người đến Trung Quốc để học các khóa học đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học và có điểm xuất sắc, độ tuổi không được vượt quá 25 tuổi.

b) Những người dựu định học lấy bằng thạc sĩ ở Trung Quốc phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi;

c) Những người dự định học bằng tiến sĩ ở Trung Quốc phải có bằng thạc sỹ và không được trên 40 tuổi;

d) Những người học bổ sung tiếng Trung phải có trình độ học vấn trung học trở lên, và tuổi của họ không được vượt quá 35 năm;

e) Sinh viên học bổ sung phổ thông phải có bằng đại học năm thứ hai và dưới 45 tuổi;

sinh viên bổ túc cao cấp

f) Sinh viên học bổ sung cao cấp phải có học lực từ thạc sĩ trở lên hoặc chức vụ phó giáo sư trở lên, và tuổi không được vượt quá 50 tuổi;

4. Nội dung, tiêu chuẩn học bổng

(i) Học bổng toàn phần

1. Miễn lệ phí trước bạ, học phí, phí tài liệu cơ bản, phí chỗ ở;

2. Cung cấp các dịch vụ y tế công cộng giống như sinh viên Trung Quốc;

3. Sinh hoạt phí hàng tháng, tiêu chuẩn là (RMB / tháng):

a, đại học: 2500 nhân dân tệ

b, thạc sĩ: 3000 nhân dân tệ

c, tiến sĩ: 3500 nhân dân tệ

5. Hồ sơ xin học bổng

Người nộp đơn phải điền và nộp các tài liệu sau một cách trung thực:

1. Một bản sao của “Mẫu Đơn Xin Học Bổng Chính Phủ Trung Quốc” (do Ủy Ban Học Sinh Ở Nước Ngoài in) và một bản sao bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;

2. Bằng tốt nghiệp cao nhất (có công chứng bản sao); Nếu ứng viên là sinh viên sắp tốt nghiệp thì phải nộp giấy chứng nhận sẽ tốt nghiệp đúng thời hạn có dấu chứng nhận của nhà trường.

3. Bảng điểm dịch thuật và công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

4. Kế hoạch học tập và nghiên cứu (sinh viên muốn học hệ đại học không được ít hơn 200 ký tự, không quá 400 ký tự cho sinh viên hệ thạc sĩ và không dưới 500 đối với tiến sĩ), viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;

5. 02 Giấy giới thiệu từ Giáo sư hoặc Phó Giáo sư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

6. Học sinh đăng ký học chuyên ngành âm nhạc phải nộp băng cassette tác phẩm của mình, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật phải nộp 6 tác phẩm (2 phác họa, 2 bức tranh màu, 2 tác phẩm khác );

7. Giấy khám sức khoẻ theo mẫu của Trung Quốc có công chứng.

Người nộp đơn phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của “Hồ sơ khám sức khỏe cho người nước ngoài”. Hồ sơ bị thiếu hoặc không gắn với dấu trên ảnh hoặc ảnh của người đó không hợp lệ. Kết quả kiểm tra có giá trị trong 6 tháng.

6. Các nguyện vọng

Các ứng viên có thể đăng ký 3 trường đại học tự nguyện trong 279 cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục chỉ định.

7. Nhập học và thông báo

CSC sẽ xem xét tất cả các hồ sơ có phù hợp với các điều kiện hay không rồi sau đó sẽ gửi các hồ sơ đến các trường đại học tiếp nhận. Nếu ứng viên trước đây đã liên lạc với trường và nhận được giấy phép nhập học, vui lòng đính kèm bằng chứng liên quan của trường đến hồ sơ đăng ký để quỹ sinh viên ở nước ngoài có thể ghi danh vào trường có liên quan để nhập học.

Trong trường hợp ứng viên không đáp ứng đủ yêu cầu đăng ký hoặc hồ sơ không đầy đủ, CSC sẽ loại hồ sơ.

Trong trường hợp ứng viên đã được thông qua, CSC sẽ gửi giấy mời nhập học, Visa Application Form (JW201/202) cho sinh viên nước ngoài.