Đại học Deakin – thành phố Melbourne, bang Victoria là trường trong danh sách miễn chứng minh tài chính của Lãnh sự quán Úc. Năm học 2018-2019 trường hiện đang có các chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế theo học các ngành học về lĩnh vực STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) tại Deakin. 

 

1. Học bổng STEM 20% cho toàn bộ khoá học*

Các ngành học STEM giảng dạy tại Deakin University: 

 • Anh ninh mạng
 • Phân tích dữ liệu
 • Môi trường
 • Công nghệ thông tin
 • Khoa học 
 • Kiến trúc
 • Quản lý xây dựng 

Điều kiện học bổng: 

 • Điểm trung bình các môn học (GPA): 8.2 trở lên cho chương trình Đại học 
 • Chương trình Thạc sĩ: sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan có điểm trung bình từ 6.5 trở lên
 • IELTS: 6.5 
 • Sinh viên cần đạt mức trung bình tối thiểu là 65% (8 tín chỉ/năm học) để tiếp tục nhận học bổng cho các năm sau. 
 • Áp dụng cho cả bậc Cử nhân và Thạc sĩ. 
 • Hạn chót: tháng 11/2018. 

2. Deakin Vice Chancellor’s International Scholarship 

 • Học bổng 50% – 100% học phí
 • Yêu cầu: sinh viên quốc tế đạt đủ điền kiện theo học tại trường, điểm trung bình GPA từ 8.5 trở lên
 • Học bạ/bảng điểm nộp kèm cùng bài luận 300 từ. 
 • Số lượng học bổng giới hạn. 

3. Deakin International Scholarship: 

 • Học bổng 25% học phí 
 • Yêu cầu: sinh viên quốc tế đạt đủ điền kiện theo học tại trường, điểm trung bình GPA từ 6.5 trở lên
 • Học bạ/bảng điểm nộp kèm cùng bài luận 300 từ. 
 • Số lượng học bổng giới hạn. 

4. Học bổng Thạc sĩ Luật – Master of Laws (LLM) scholarship

 • Miễn giảm 10,000 AUD học phí của toàn khoá học (kéo dài 1 năm)
 • Ngoài ra sinh viên còn được hỗ trợ học phí cho 5 tuần tiếng Anh tại Deakin University English Language Institute (DUELI) nếu chưa đủ yêu cầu tiếng Anh đầu vào.