Nuffic Neso Vietnam – Văn phòng Giáo dục Hà Lan chính thức thông báo về chương trình học bổng Orange Tulip Scholarship (OTS) cho năm học 2019-2020. Học bổng Orange Tulip Scholarship là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 16 trường đại học Hà Lan, trao cho các bạn sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hà Lan.

Năm học 2019 – 2020, gói học bổng OTS lên đến hơn 550,000 Euro với hơn 60 suất học bổng khác nhau tùy theo từng trường và từng ngành học.

Thời hạn nộp hồ sơ rơi vào 1/3 và 1/4 hàng năm.

Danh sách học bổng OTS bậc cử nhân

Học bổng 3,900 Euro tất cả chuyên ngành

– Học bổng 3,600 Euro tất cả chuyên ngành

– Học bổng 5,000 Euro dành cho năm cuối chương trình Top – up

– Học bổng cho sinh viên có thành tích học tập suất sắc

– Học bổng 10,000 Euro/năm cho 3 năm ngành quản trị kinh doanh

– Học bổng 5.000 Euro

– Học bổng 5,000 Euro cho khóa dự bị khoa học và kỹ thuật – kinh doanh và quản lý

Danh sách Học bổng OTS bậc Thạc sĩ

1. Khối Kinh tế – Kinh Doanh

– Học bổng 10,760 – 12,000 Euro  ( MBA, tài chính quốc tế).

– Yêu cầu: IIELTS 7.0; GMAT 630 hoặc GRE tương đương; có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm) và thư giới thiệu

– Học bổng 60% -80% toàn khóa học Euro (MBA)

– Yêu cầu: IIELTS 6.5; GMAT 630 hoặc GRE tương đương; có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm lĩnh vực kinh doanh và thư giới thiệu

– Học bổng 9750 – 25.000 Euro (chương trình quản trị kinh doanh)

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học; Iielts 6.5/GMAT 600; có kinh nghiệm làm việc 3 năm về lĩnh vực kinh doanh và thư giới thiệu

– Học bổng từ 10.000 – 25.000 Euro (chương trình quản trị kinh doanh)

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học; Iielts 6.5/GMAT 500 – 600; có kinh nghiệm làm việc 3 năm về lĩnh vực kinh doanh và thư giới thiệu..

2. Khối Y Dược

– Học bổng 100% học phí, sinh hoạt phí 875 Euro/năm cho cả 2 năm. Chuyên ngành: Đổi mới thuốc và dược phẩm; dich tễ học và lâm sàng và tâm lý xã hội

– Yêu cầu: IIELTS 6.5 có kinh nghiệm việc làm và có 2 thư giới thiệu

3. Khối Nghệ thuật, Kiến trúc

– Học bổng: 2,000 Euro

– Học bổng: 3.600 Euro  cho ngành âm nhạc và kiến trúc nội thất

4. Nhiều khối ngành

– Học bổng tất cả chuyên ngành, sinh viên chỉ phải trả 4,450 Euro. Hỗ trợ sinh hoạt phí: 5.000 Euro

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 6.5/GMAT 600, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu

– Học bổng: 10.130 Euro  – 11.105 Euro

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 6.5, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu

– Học bổng 9.000 Euro

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 6.5, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu. Không áp dụng cho ngành quản lý quốc tế, tài chính và đầu tư

– Học bổng 7.500 Euro

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 7.0/GMAT 600, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu

– Học bổng 13,000 Euro

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 6.5, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu

– Học bổng 25% học phí hoặc 3.000 Euro

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 6.5, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu

– Học bổng: 100% học phí

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 7.0/GMAT 600, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu

– Học bổng 3,000 Euro. Các chuyên ngành: Quản lý dịch vụ và khách sạn quốc tế, quản lý sự kiện, du lịch và giải trí quốc tế, chiến lược và truyền thông

– Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, Iielts 6.5, kinh nghiệm làm việc 2 năm có thư giới thiệu