Con đường ngắn nhất cho sinh viên Đại học, Cao đẳng Việt Nam sở hữu tấm bằng Đại học danh giá quốc tế chỉ với 1 năm học tại ERC Singapore

Sinh viên Đại học đã hoàn thành chương trình năm 3 theo học 1 năm cuối tại ERC Singapore lấy bằng đại học quốc tế Anh quốc (Đại học Wolverhampton và Đại học Greenwich)

Ngoài ra, Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có thể liên thông 1 năm học cuối tại ERC Singapore lấy bằng đại học quốc tế Anh quốc (Đại học Wolverhampton và Đại học Greenwich)

Sinh viên hoàn tất chương trình trung cấp tại Việt Nam, được xét miễn giảm tín chỉ khi học tại ERC

I/Giới thiệu về trường ERC

Học viện ERC Singapore (ERCi) là một trong những trường đào tạo hàng  đầu về quản lý tại Singapore. Trường  được thành lập từ những nhà quản trị doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu danh tiếng trong khu vực châu Á.

Chuyên ngành chính của trường đào tạo về: tiếng Anh, Kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Du lịch – khách sạn. Sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm phương pháp học tập mới mang tính thực tiễn cao, xác định đúng việc làm tương lai sau này.

Từ năm 2014, Học viện ERC đã chuyển sang cơ sở mới có vị trí ngay trung tâm nhất của Singapore với các phòng học tiện nghi và phòng tập thể thao nằm trong khuôn viên trường.

Kết quả khảo sát của Jobcentral năm 2013 thì có 96,4% sinh viên của trường tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp.

Học viện ERC có các trường Đại Học đối tác như:

 • Đại  Học  Greenwich (UOG): đây là  một  trong  những  trường  đại  học  lớn  và  hiện  đại  của  Anh  Quốc. Đại Học Greenwich thu hút  được hơn 20.000 sinh viên, trong  đó có hơn 4.000 sinh viên  đến từ hơn 80 quốc  gia  trên  thế giới. Trường Đại Học Greenwich có  các  cơ sở ở:  Avery  Hill  và  Maritime  Greenwich  nằm  trong  thủ  đô London. Nhà trường luôn đặt ra yêu cầu cao trong chất lượng giảng dạy và tạo những cơ hội đào tạo nghiệp vụ, nghiên cứu cho giảng viên của trường.
 • Đại học Wolverhampton (UOW): được thành lập hơn 150 năm. Trường trở thành nơi  đào tạo hàng đầu tại Anh Quốc với phương châm cung cấp cho sinh viên sự đổi mới, sáng tạo, và trở thành những người xuất sắc. Trường có 6 campus tại UK. Trường đào tạo nhiều khoa  như: Khoa học, giáo dục, luật, kĩ thuật, nghệ thuật, thể thao, kinh doanh,..

II/Các khóa học tại Học Viện ERC

1. Tiếng Anh:

 • Chương trình Dự Bị (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Chương trình O Level.

2. Chương trình Chuyên ngành bậc Cao Đẳng & Cao Đẳng nâng cao:

 • Quản Trị Kinh Doanh
 • Du lịch – Khách Sạn
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Marketing – Sale

3.  Chương trình Chuyên ngành bậc Cử nhân năm cuối Đại Học (SV hoàn tất bậc Cao Đẳng tại Học viện ERC được tham gia chương trình học này để cấp bằng cử nhân Anh Quốc):

 • Đại  Học  Greenwich (UOG): Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính, Du lịch & Khách sạn, Marketing & Sale.
 • Đại học Wolverhampton (UOW): Quản trị kinh doanh Quốc Tế.

4.  Chương trình Chuyên ngành bậc Thạc sỹ:

 • Đại  Học  Greenwich (UOG): Kinh doanh quốc tế; Logistics & Operations; Du lịch & Khách sạn.
 • Đại học Wolverhampton (UOW): Quản trị kinh doanh

 

III/ Điều kiện đầu vào đăng ký các khóa học tại Học Viện ERC

1. Chương trình dự bị:

 • Hoàn  tất  chương  trình  lớp  9  tại  Việt Nam.
 • Điểm  IELTS  4.5  hoặc  hoàn  tất  level  2  tại  ERCi.
 • Hoàn tất khóa học sinh viên vào học chương trình Cao đẳng nâng cao 20 tháng.

2. Chương trình O level:

 • Hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam.
 • Trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 4.5.
 • Từ 16 đến dưới 25 tuổi.

3. Chương trình Cao đẳng nâng cao 20 tháng (bao gồm Cao đẳng):

 • Hoàn tất chương trình lớp 12 tại Việt Nam.
 • Điểm IELTS 5.5.
 • Nếu sinh viên chỉ hoàn tất chương  trình  lớp  9  tại  Việt  Nam  thì  phải  tham  gia  khóa  dự bị trước  khi  vào  học  khóa chính.
 • Hoàn tất khóa học sinh viên sẽ học tiếp chương trình năm cuối đại học.

4. Chương trình Năm cuối Đại học:

 • Hoàn tất chương trình Cao Đẳng nâng cao tại ERC.
 • Điểm IELTS 6,0.
 • Sinh viên hoàn tất năm 3 Đại học Việt Nam được xét miễn giảm vào trực tiếp (kết quả xét duyệt phụ thuộc chương trình học của sinh viên ở Việt Nam.)

5. Thạc Sỹ:

* Đại  Học  Greenwich (UOG):

 • Tốt nghiệp Đại học Việt Nam.
 • Không cần kinh nghiệm làm việc.
 • IELTS 6.5

*Đại học Wolverhampton (UOW):

 • Tốt nghiệp Đại học.
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc bắt buộc.
 • IELTS 6.0.
 • Trên 23 tuổi.

Ghi chú: Những sinh viên chưa có chứng chỉ Anh văn thì đăng kí khóa học anh ngữ trước khi học khóa chính. Sinh viên được xét miễn giảm khóa học dựa vào nền tảng học tập.

IV/ Học phí:

Các khóa học tại ERCi và Học phí
 

STT

 

 

Chương trình

 

Tổng học phí (Chưa bao gồm GST)

Sốlần thanh toán 

Học phí lần 1 (Chưa bao gồm GST)

 

Học phí lần 2 (Chưa bao gồm GST)

 

Bằng cấp

 

Thời gian

 

Kỳ khai giảng

 

 

1

Anh ngữ:

Học phí các cấp độ:

 

 

7.500 S$

 

 

01

 

 

7500 S$

 

 

0

 

 

ERCi

 

 

9 tháng

2/1; 16/3;

25/5; 3/8;

19/10/2015

 

 

2

 

Chương trình dự bị

(Quản trị kinh doanh)

 

 

4.000 S$

 

 

01

 

 

4.000 S$

 

 

0

 

 

ERCi

 

 

4,5 tháng

2/1; 16/3;

25/5; 3/8;

19/10/2015

 

3

 

O LEVEL

 

10.500S$

 

01

 

10.500 S$

 

0

 

ERCi

 

10 tháng

 

05/01/2015

 

 

 

4

Cao Đẳng

10 tháng

+

Cao Đẳng Nâng Cao 10 tháng

Quản trị kinh doanh 

 

 

17.500 S$

 

 

 

02

 

 

 

10.500 S$

 

 

 

7000 S$

 

 

 

ERCi

 

 

 

20 tháng

 

2/1; 16/3;

25/5; 3/8;

19/10/2015

DL & KS
 

Tài chính & ngân hàng

Marketing & Sale
 

 

 

 

5

Cao Đẳng Nâng Cao 10 tháng

 

(Tức SV được miễn chương trình Cao đẳng 10 tháng)

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

9.500 S$

 

 

 

 

01

 

 

 

 

9.500 S$

 

 

 

 

0

 

 

 

 

ERCi

 

 

 

 

10 tháng

 

 

2/1; 16/3;

25/5; 3/8;

19/10/2015

DL & KS
 

Tài chính & ngân hàng

Marketing & Sale
 

 

 

 

6-1

 

 

 

Cử Nhân

(UOG)

 

 

 

 

QT Doanh nghiệp 

 

 

 

18.450 S$

 

 

 

 

02

 

 

 

 

14.450 S$

 

 

 

 

4.000 S$

 

 

 

 

UoG

 

 

 

 

12 tháng

 

 

26/1; 18/5;

12/10/2015

QTKD quốc tế
Tài chính
DL & KS
Marketing & Sale
 

 

6-2

Cử Nhân

(UOW)

 

 

 

 

 

 

QTKD Quốc tế

 

 

17.180 S$

 

 

02

 

 

13.380 S$

 

 

3.800 S$

 

 

UoW

 

 

12 tháng

 

2/1; 6/4; 6/7;

12/10/2015

 

 

 

7-1

 

Thạc Sỹ

(UOG)

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

Logistics

&Operations

 

DL KS

 

 

 

22.100 S$

 

 

 

02

 

 

 

12.800 S$

 

 

 

9.300

 

 

 

UoG

 

 

 

18 tháng

 

26/1; 18/5;

12/10/2015

 

 

7-2

 

Thạc Sỹ

(UOW)

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

19.500 S$

 

 

02

 

 

14.500 S$

 

 

5.000 S$

 

 

UoW

 

 

12 tháng

 

2/1; 6/4; 6/7

12/10/2015

** Ghi Chú: chi phí trên đã bao gồm lệ phí thi nhưng chưa bao gồm 7% thuế GST. Áp dụng cho sinh viên đăng kí từ 1/9/2014

Hỗ trợ cam kết từ Địa Cầu.

 • Tặng vé máy bay du học Singapore
 • Miễn phí 100%  tư vấn chọn trường, ngành học và hỗ trợ thủ tục hồ sơ Visa.
 • Miễn phí 100% phí dịch thuật, chi phí chuyển hồ sơ sang trường
 • Miễn phí 100% hướng dẫn luyện trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ hướng dẫn chuyển tiền, mở thẻ Visa
 • Hỗ Trợ Thi IELTS/ TOEIC/TOEFL
 • Kiểm tra trình độ Anh ngữ miễn phí
 • Hướng dẫn cách viết thư xin học bổng, thư giới thiệu bản thân
 • Hỗ trợ làm thủ tục sân bay, đưa đón sân bay, tìm nhà ở và việc làm