Thành lập năm 1996, là một trong những trường chuyên đào tạo các ngành về kỹ

thuật và kinh tế tại Singapore. Sinh viên lựa chọn Auston vì các lí do sau:

–  Bằng cấp quốc tế được công nhận rộng rãi.

–  Trường nằm ngay Bugis MRT, trung tâm của Singapore, Sinh viên có thể đi học bằng

bus hoặc MRT.

–  Sinh viên được lựa chọn chương trình học tăng tốc.

–  Top 10 trường tư thục đào tạo kĩ sư tốt ở Singapore.

–  Kết quả khảo sát của JobsCentral về mức độ hài lòng của sinh viên năm 2014: 86%.

Sinh viên tốt nghiệp tại Auston làm việc trong phòng kỹ thuật hoặc kinh doanh trong các

công ty lớn của Singapore như:

–   DBS Securities

–   Hewlett Packard Pte Ltd

–   Philips Singapore Pte Ltd

–   Singapore Technologies

–   Singapore Power

–   Siemens Advanced Engineering Pte Ltd

–   Standard Chartered Bank

–   Starhub Pte Ltd

 Đại học liên kết cấp bằng: Văn bằng cử nhân và thạc sĩ của sinh viên được cấp bởi các

trường đại học sau: 

 -University of Wolverhampton (UoW)

 -London South Bank University

 -Birmingham City University