Globe Education có mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng với các trường đại học trên toàn thế giới và ngày càng mở rộng mạng lưới này.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện và các buổi gặp gỡ giữa đại diện các trường đại học trên thế giới với các bạn học sinh/phụ huynh có mong muốn du học.