1. WORK VISA
WORK VISA UNDER PARTNERSHIP
Người bảo lãnh cần có visa thuộc 1 trong những dạng visa sau:
  • Resident Visa/ PR/ Citizen
  • Work visa
  • Student Visa: chương trình từ Level 8 trở lên ở các chuyên ngành
  • Student Visa: Level 7/ Bachelor thuộc danh sách Long term skill shortager (chú ý: tên phải giống hệt trong list, học IT –> chỉ có Bachelor chứ không có Diploma Level 7)
Người được bảo lãnh (partner/ vợ/ chồng): sẽ có open work visa có độ dài visa bằng thời gian visa của người bảo lãnh. Ví dụ: anh A có visa 1 năm để học Level 8 thì sẽ bảo lãnh chị B cũng sẽ có visa 1 năm + con cái có Visitor visa cùng độ dài.
 
Check list xem tại đây.
 
Dành cho các bạn apply WORK VISA – ESSENTIAL SKILLS từ chủ bảo lãnh:
 
Check list xem tại đây.
 
Dành cho các bạn muốn apply WORKING HOLIDAY VISA (mỗi năm 100 suất, thường được mở vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 hàng năm)
 
Thông tin xem tại đây.
 
Dành cho các bạn muốn apply WORK VISA ĐẶC BIỆT CHO ĐẦU BẾP HOẶC KỸ SƯ (Chef or engineering professional). Mỗi loại 100 suất.
 
Xem thông tin tại đây.
 
2. VISITOR VISA
Dành cho các bạn có RESIDENT VISA/ PR/ CITIZEN muốn bảo lãnh ông bà, bố mẹ có 3 năm VISITOR VISA:
 
Xem thông tin tại đây.
 
Dành cho các anh chị sang làm NGƯỜI GIÁM HỘ cho con dưới 18 tuổi – GUARDIAN/ VISITOR VISA
 Xem thông tin tại đây.
 
VISITOR VISA UNDER PARTNERSHIP: dành cho những bạn có vợ/chồng/ partner đang đi học ở tất cả các khóa học và muốn bảo lãnh người phụ thuộc sang NZ có Visitor visa theo visa của người bảo lãnh.
 
Xem thông tin tại đây.
 
VISITOR VISA: dạng thăm thân, du lịch:
 
Xem thông tin tại đây.