Điều kiện: Tốt nghiệp PTTH

Chương trình Hoa ngữ tại trường NCYU khác với những lớp học thông thường khác. Trường tạo cơ hội cho sinh viên khám phá được nét văn hóa và con người Đài Loan trong suốt quá trình học. Trung tâm Hoa ngữ nằm ở campus Ximin trong số 4 campus, khu trung tâm mua sắm của thành phố Gia Nghĩa

Trang thiết bị của trường được trang bị thiết bị hiện đại

Nhà ở: trường không có ký túc xá, nhưng hổ trợ sinh viên tìm nhà ở thích hợp. 

Khóa họcSố giờHọc phí
NTDUSD
Chuyên sâu

Khóa thường

Cá nhân

Chuyên sâu hè

 

180

72

 

100

32,400

14,400

 

20,000

968

430

 

598

 Vui lòng vào web : www.ncyu.edu.tw để xem thông tin về chương trình đại học và sau đại học