Đối với các bạn chưa có đủ chứng chỉ tiếng Anh hoặc muốn nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh trước khi đi du học, Globe Education sẽ bố trí cho các bạn tham gia các khóa đào tạo về tiếng Anh với các giáo viên là những người có kinh nghiệm giảng dạy và đã từng sống, làm việc tại nước ngoài. Khóa học sẽ giúp bạn đạt được yêu cầu chung về tiếng Anh khi du học phù hợp với chương trình du học của mình, trong đó:

  1. Để nhập học dự bị đại học, A level hoặc cao đẳng: PTE Academic 36 – 43 điểm, tương đương IELTS đạt 5.0 hoặc 5.5 trở lên và không môn nào dưới 5;
  2. Để vào thẳng đại học: PTE Academic từ 50 – 60 điểm, tương đương IELTS 6.0- 7.0  trở lên và không môn nào dưới 6;
  3. SAT, GRE và GMAT nếu du học US, Canada hoặc MBA ở một số nước;