Trung tâm ngôn ngữ MLC của trường ĐH Chinese Culture có nhiều khóa học thực tiễn cho sinh viên quốc tế. Các khoa học bắt đầu mỗi tháng và thường xuyên cập để góp phần hoàn thiện chương trình và tạo sự thú vị trong việc học. Có các khóa học cho mọi lứa tuổi (7 -80) từ cấp độ cơ bản đến chuyên sâu và thậm chí cho giáo viên nước ngoài muốn dạy ngôn ngữ tiếng hoa. Trường nằm ngay tại Thành Phố Đài Bắc xung quanh có viện bảo tàng, công viên, địa điểm tham quan….thuận tiện cho người nước ngoài học ngôn ngữ tiếng Hoa tại đây.

Nhà ở: 

trường hổ trợ cho học viên đăng ký nhà ở ngắn hạn

Học Phí : 

mỗi ký 2.5 tháng : 20,100 NDT – 22,200 NDT  ( 735 USD – 750  USD )

Khai giảng :

hàng tháng

Điều kiện : 

học sinh tốt nghiệp PTTH

Vui lòng vào web : www.pccu.edu.tw để xem thông tin về chương trình đại học và sau đại học .