Globe Education – Du học Địa Cầu cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí cho các bạn nhằm giúp các bạn lựa chọn ngành nghề, lựa chọn chương trình, lựa chọn quốc gia, lựa chọn trường đại học và chương trình học bổng phù hợp nhất. Các dịch vụ này bao gồm:

Tư vấn chọn nước du học, trường học, ngành học, chương trình học: Hiện nay, các thông tin du học thường dễ dàng tìm kiếm được trên mạng Internet. Tuy nhiên, việc phân tích và lựa chọn chính xác thông tin từ khối lượng thông tin du học khổng lồ đó sẽ làm bạn mất rất nhiều thời gian và do đó, có thể lỡ nhiều cơ hội đăng ký các chương trình/học bổng du học mong muốn. Với hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực du học, kinh nghiệm tư vấn du học lâu năm cùng với sự trải nghiệm du học thực tế của chúng tôi, Globe Education sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật mới nhất về du học và lựa chọn những thông tin hữu ích cho các bạn. Globe Education sẽ giúp bạn phân tích rõ những lợi thế, khó khăn của mình về trình độ học vấn, kỹ năng tiếng Anh, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, khả năng tài chính và so sánh với các yêu cầu đầu vào của các chương trình học tại các quốc gia và các trường đại học trên thế giới. Dựa trên nguyện vọng du học của bạn, Globe Education sẽ tư vấn để giúp bạn có được một quyết định phù hợp nhất.

Tư vấn lựa chọn chương trình học bổng: Các thông tin về học bổng thường dễ dàng tìm được trên mạng Internet. Tuy nhiên, đa phần trong số các thông tin đó là các thông tin cũ hoặc không liên quan đến chương trình du học mà bạn mong muốn. Với mối liên hệ sâu rộng với các trường và luôn cập nhật thông tin học bổng liên tục, Globe Education sẽ tư vấn miễn phí để giúp bạn đưa ra lựa chọn về việc xin học bổng phù hợp nhất với khả năng của mình.