Ở Laurea Leppävaara bạn có thể học để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh và an toàn.Ở trường, bạn sẽ được đào tạo để phát triển các giải pháp bảo mật tiên tiến và dịch vụ mới cũng như học cách sử dụng đa dạng các phương pháp an ninh trong suốt chương trình học. Điều này nhằm giúp sinh viên có tính toàn vẹn cao, khả năng phát triển các giải pháp bảo mật tiên tiến và dịch vụ mới cho cả khu vực tư nhân và công cộng.

Các nghiên cứu trong Laurea đều dựa trên cơ sở làm việc nhóm. Bằng cách này, các sinh viên được thực hành trong những vai trò khác nhau của dự án tạo tiền đề hữu ích cho sự nghiệp tương lai. Các tài liệu nghiên cứu có sẵn ở dạng điện tử và sách tại thư viện trường Leppävaara, trong đó có bộ sưu tập sách về an ninh lớn nhất nước. Nó cung cấp cho sinh viên các tư liệu khác nhau để khởi tạo và hợp tác dự án với nguồn thông tin vô tận. Các sinh viên cũng có thể tham gia vào những dự án lớn hơn mà Laurea sẵn có, tạo cơ hội tuyệt vời cho việc mở rộng mối quan hệ và thêm vào khoản ngân sách đầu tư sau này. Nhiều sinh viên đã có được công việc hay thậm chí là một sự khởi đầu cho sự nghiệp của mình thông qua các dự án này.

Năng lực

Một Cử nhân Quản trị kinh doanh, bạn sẽ đóng góp vào các hoạt động sinh lời của các công ty và tổ chức. Công việc của bạn sẽ lấy việc phát triển, cung cấp và tiếp thị các dịch vụ cho khách hàng làm trung tâm. Vai trò quan trọng trong nữa công việc của bạn là quản lý tài chính và cung cấp kiến ​​thức về các quy định hướng dẫn hoạt động.

Các năng lực cốt lõi của một Cử nhân Quản lý an ninh giống như một Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Bạn sẽ có thể phát triển năng lực bảo mật liên quan thông qua các chương trình học, dự án, các nghiên cứu bổ sung tự chọn và luận án.

Chuyên môn quản trị kinh doanh rất cần thiết trong việc giúp các công ty và các tổ chức tạo ra lợi nhuận và phát triển hoạt động liên quan đến trách nhiệm. Một Cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm việc và áp dụng chuyên môn của một chủ doanh nghiêp hay một chuyên viên. Ngành Quản lý an ninh có hợp tác với các công ty và tổ chức.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có năng lực điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro, an toàn cá nhân, an ninh thông tin, các hoạt động quản lý an toàn và an ninh cơ sở vật chất và môi trường. Các chuyên gia bảo mật có thể đánh giá tài chính về nguy cơ bảo mật và xác định các lợi ích tài chính của các biện pháp an ninh. Các kỹ năng quan trọng cần phải nắm gồm an ninh cá nhân và cộng đồng, các chuỗi hoạt động phức tạp và và mạng lưới hậu cần cũng đặt yêu cầu mới về an ninh. Các chuyên gia bảo mật phải có khả năng dự đoán rủi ro và xử lý giảm thiểu thiệt hại tối đa.

Các Chương trình học ngành quản lý an ninh

 • Kinh doanh và tri thức doanh nhân
 • Quản lý an ninh tập trung vào an ninh tòa nhà, an toàn cá nhân, hoạt động an ninh, an toàn và an ninh trong xã hội, an ninh thông tin, quản lý an ninh
 • Dịch vụ phát triển đổi mới
 • Giám sát cộng đồng

Cơ hội nghề nghiệp

 • Quản lý bảo mật
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý dự án
 • Quản lý cơ sở
 • Chăm sóc khách hàng và các vị trí chuyên gia khác nhau
 • Chuyên gia bảo mật
 • Cán bộ kế hoạch an ninh
 • Trưởng phòng quản lý rủi ro
 • Trưởng phòng an ninh
 • Thanh tra hỏa hoạn hoặc an ninh khu vực
 • Giám sát, quản lý và các chức danh chuyên môn.