Tài chính và Kiểm soát là khóa học cử nhân toàn thời gian đào tạo vị trí quản lý cấp trung hoặc cao hơn trong lĩnh vực tài chính. Trong những năm gần đây, ngành có xu hưởng phát triển mạnh và nâng cao tầm quan trọng. Một phần là do luật định mới, một phần là do các tổ chức đang trở nên ý thức hơn về sự cần thiết phải quản lý rủi ro.

Khóa học Cử nhân Tài chính và kiểm soát là một trong những khóa học Kinh tế thương mại lớn nhất ở Hà Lan, được cung cấp bởi Trường Arnhem Business School (ABS), do các giảng viên Kinh doanh quốc tế nổi tiếng tại trường Đại học HAN giảng dạy.

Cử nhân Tài chính và kiểm soát là một trong những khóa học Kinh tế thương mại lớn nhất ở Hà Lan

Định hướng

Tài chính và kiểm soát là khóa học định hướng chuyên nghiệp, tập trung vào một số chuyên ngành đang là nhu cầu cao trong thế giới doanh nghiệp. Nó bao gồm tài chính quốc tế và doanh nghiệp, Kế toán, Quản lý quá trình kinh doanh, Quản lý rủi ro, Giao tiếp kinh doanh, Báo cáo thuế.

Đối với chuyên ngành này SV được đào tạo cho vị trí quản lý tài chính. Mỗi học kỳ, SV sẽ được cung cấp kiến thức lý thuyết và tiếp tục phát triển kỹ năng cá nhân và kỹ năng chuyên môn mới. Sau khi kết thúc khóa học này, SV có được khả năng lập kế hoạch và quản lý sự nghiệp cá nhân của riêng mình.

Kinh nghiệm quốc tế thiết thực

Vị trí làm việc ở nước ngoài sẽ cung cấp cho SV cơ hội tuyệt vời để có được kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực Tài chính. Đồng thời, SV sẽ được làm việc trong môi trường quốc tế. Điều này cung cấp cho Sv cơ hội thực hành các kỹ năng ngôn ngữ và tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau.

Tiến trình giáo dục

SV có thể lấy tối đa 60 tín chỉ ECTS (European Credit Transfer System) cho mỗi năm học. Sau năm đầu tiên SV phải đạt được 45 ECTS để không phải rời khỏi trường (Bắt đầu vào tháng 9 và áp dụng sau 1 năm học).

Vào đầu tháng 2 sẽ là thời gian xem xét việc ngừng học của sinh viên không đạt yêu cầu sau 3 học kì. Vì vậy, SV cần phải đáp ứng thêm 2 yêu cầu khác ngoài 45 ECTS:

  • Không có môn nào dưới 3.0
  • Điểm tối đa 2 lớp là giữa 3.0 và 4.0

Ngành Tài chính và Kiểm soát Đại học HAN

Khu học xá của Đại học HAN Arnhem

Cấu trúc khóa học

Chương trình Cử nhân ngành Tài chính và Kiểm soát, SV sẽ học trong 4 năm, mỗi năm 2 học kỳ, mỗi học kỳ sẽ chia thành 2 nhiệm kỳ. SV được đánh giá trong suốt năm học và có kỳ thi vào mỗi học kỳ.

NămVấn đề
Năm 1Đối tượng và dự án cụ thể liên quan đến tài chính và Kiểm soát
Năm 2Các môn chuyên ngành trong phạm vi một nền kinh doanh nói chung
Năm 3Vị trí làm việc/ Học tập ở nước ngoài
Năm 4Đối tượng chiến lược/ Tốt nghiệp

Bằng cấp

SV được trao bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành việc đánh giá cuối cùng và được nhận thêm một chứng chỉ tiếng Anh bổ sung. Chứng chỉ này được thiết lập theo khuôn khổ của Hội đồng Quản trị ĐH HAN, Hội đồng chấm thi và Ban Quản lý Khoa.

Chứng chỉ sẽ bao gồm tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng chấm thi và trường Đại học HAN. Bản sao chứng chỉ sẽ được nộp và giữ vô thời hạn.

Triển vọng nghề nghiệp

Theo học chương trình cử nhân Tài chính và Kiểm soát này, SV có thể tìm kiếm việc làm ở những vị trí sau:

  • Quản lý tài chính
  • Quản lý kinh doanh
  • Điều khiển tài chính
  • Quản lý rủi ro
  • Tư vấn kinh doanh