Hoạt động ngoại khóa/xã hội là một thành phần quan trọng của bộ hồ sơ apply học bổng du học Mỹ, nhưng hoạt động ngoại khóa cũng có khá nhiều loại? Những hoạt động ngoại khóa như thế nào sẽ có lợi cho hồ sơ apply học bổng du học Mỹ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về góc nhìn của nhân viên tuyển sinh về hoạt động ngoại khóa và cách lựa những hoạt động có lợi nhất.

Đối với ứng dụng chung, bạn sẽ cần phải suy nghĩ về những gì bạn đã học được từ các hoạt động của bạn và cách họ đã giúp bạn phát triển. Các nhân viên tuyển sinh sẽ đặc biệt quan tâm đến việc bạn đã tham gia vào các vị trí lãnh đạo như thế nào và bạn đã dành một lượng thời gian và năng lượng đáng kể cho các hoạt động của mình. luôn nhìn vào sự đóng góp, ảnh hưởng của cá nhân vào cộng đồng, qua những hoạt động ngoại khóa, học sinh phát triển tài năng và niềm đam mê của họ. Đó là cơ hội của bạn để cho thấy các nhân viên tuyển sinh như thế nào bạn sẽ trở thành một thành viên tích cực đóng góp của cộng đồng nhà trường của họ.

Gợi ý ghi nhớ những hoạt động ngoại khóa

Ngay trong mục Activities của CA, khi bắt đầu bước đầu tiên khai thông tin đã có những gợi ý về hoạt động các em nên tham gia gồm: nghệ thuật, thể thao, câu lạc bộ, việc làm, cam kết cá nhân. Đặc biệt, tại mục activities type (khi bắt đầu điền các thông tin của những hoạt động cá nhân) sẽ gợi ý thêm cho các bạn học sinh những lĩnh vực hoạt động ngoại khóa có thể đầu tư.

 • Academic (các giải thưởng về học thuật)
 • Art (giải thưởng, hoạt động nghệ thuật)
 • Athletics: Club (hoạt động thể thao, câu lạc bộ)
 • Athletics: JV/Varsity (hoạt động thể thao chơi theo đội)
 • Career Oriented (hoạt động hướng nghiệp)
 • Community Service (Volunteer) (hoạt động cộng đồng)
 • Computer/Technology
 • Cultural
 • Dance
 • Debate/Speech
 • Environmental (hoạt động liên quan đến môi trường)
 • Family Responsibilities
 • Foreign Exchange
 • Foreign Language
 • Internship
 • Journalism/Publication
 • Junior R.O.T.C.
 • LGBT
 • Music: Instrumental
 • Music: Vocal
 • Religious
 • Research
 • Robotics
 • School Spirit
 • Science/Math
 • Social Justice (hoạt động liên quan đến bình đẳng, công bằng xã hội)
 • Student Govt./Politics
 • Theater/Drama (phim ảnh, nhạc kịch)
 • Work (Paid) (các công việc được trả tiền)

Khi lựa chọn hoạt động ngoại khóa, các em giữ nguyên tắc chất lượng hơn số lượng, 1 hoạt động em giữ vai trò lãnh đạo sẽ hơn rất nhiều hoạt động khác em chỉ là thành viên tham gia…Hãy cho nhà tuyển sinh thấy được nét rõ ràng của bản thân từ trong chính việc lựa chọn hoạt động mang tính cách, con người của bản thân các em và sự trưởng thành của em theo năm tháng.

Ngoài ra, có một lời khuyên rất hữu ích dành cho các bạn để dễ ghi nhớ các hoạt động và vị trí mình đã và đang làm như sau:

Sau mỗi sự kiện, các bạn có thể đưa một số hình ảnh của sự kiện và nêu cảm nhận của bản thân về sự kiện và các việc mà bạn đã thực hiện – đó là cách mà bạn đánh dấu các sự kiện và biết đâu có một ý tưởng bài luận cá nhân tuyệt vời đến từ chính những hoạt động mà các bạn tham gia.