Điều kiện để các trường ở Mỹ chấp nhận hồ sơ học tập của học sinh khi apply sang trường đó là các bằng cấp và học bạ này phải được giám định bởi các tổ chức, công ty giám định (Academic and/ore credential evaluation) và các tổ chức này phải được công nhận bởi National Association of Crendential Evaluation Services – www. naces.org. Trong các tổ chức/công ty giám định thì www.wes.org được hầu hết các trường cao đẳng, đại học và các công ty tuyển dụng ưu thích (prefer) hơn.

Quy trình đánh giá kiểm định văn bằng tại Mỹ

Khi chuẩn bị hồ sơ để apply qua trường các bạn có thể trực tiếp gửi các bằng cấp, bảng điểm, CV của mình cho các tổ chức này để họ giám định và sẽ phải trả 1 khoản phí từ ($150-$250). Ưu điểm của việc đánh giá văn bằng này là tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho sinh viên trong trường hợp chuyển tín chỉ bạn không phải học lại những môn mình đã học ở VN. Trường hợp bạn xin việc ở nước ngoài với bằng cấp tại VN thì kinh nghiệm làm việc trong CV bạn ghi đã được tổ chức giám định kiểm chứng là thật do vậy nhà tuyển dụng cũng sẽ yên tâm hơn về hồ sơ ứng viên của bạn.

Dưới đây là danh sách 1 số tổ chức/công ty giám định văn bằng uy tín tại Mỹ

1. World Education Services, Inc.

P.O. Box 5087
Bowling Green Station
New York, NY 10274-5087
Phone: (212) 966-6311
Fax: (212) 739-6100
email: info@wes.org
http://www.wes.org/

2.Educational Credential Evaluators, Inc.

P.O. Box 514070
Milwaukee, WI 53203-3470
Phone: (414) 289-3400
Fax: (414) 289-3411
email: eval@ece.org
http://www.ece.org

3. International Education Research Foundation, Inc.

P.O. Box 3665
Culver City, CA 90231-3665
Phone: (310) 258-9451
Fax: (310) 342-7086
email: information@ierf.org
http://www.ierf.org/

4. Foreign Academic Credential Service, Inc.

P.O. Box 400
Glen Carbon, IL 62034
Phone: (618) 656-5291
Fax: (618) 656-5292
http://www.facsusa.com/

5. Educational Credential Evaluators, Inc.

P.O. Box 514070
Milwaukee, WI 53203-3470
Phone: (414) 289-3400
Fax: (414) 289-3411
email: eval@ece.org
http://www.ece.org/

6. Education Evaluators International, Inc.

11 South Angell Street #348
Providence, R.I. 02906
Phone: (401) 521-5340
Fax: (401) 437-6474
email: gary@educei.com
http://www.educei.com/

7. SpanTran Educational Services

7211 Regency Square Blvd. Suite 205
Houston, TX 77036-3197
Phone: (713) 266-8805
Fax: (713) 789-6022
email: Druckman@spantran-edu.org
http://en.spantran-edu.com/