Bạn đang có ý định ở lại Úc tham gia ngành Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp? Hay bạn muốn chuyến đến Úc để làm về Điều dưỡng? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các bước cần thực hiện.

Bước 1 – Trình độ và kinh nghiệm

Để được phép làm Y tá và trước khi bạn có thể được xem xét di cư sang Úc dựa trên thực tế bạn là Y tá, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu đăng ký của Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc và Cơ quan quản lý hành nghề y tế Úc (AHPRA). Có năm tiêu chí được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký của bạn dưới đây:

  • Bạn cần cung cấp các giấy tờ và tài liệu để chứng minh về thông tin cá nhân và học vấn
  • Bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tiếng Anh. Hoặc hoàn thành bài kiểm tra của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) với số điểm tối thiểu bảy trong mỗi bốn thành phần – nghe, đọc, viết và nói. Hoặc, bạn phải vượt qua Bài kiểm tra tiếng Anh nghề nghiệp (OET) với điểm A hoặc B chỉ trong mỗi bốn thành phần.
  • Bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục y tá và hộ sinh hiện tại của Úc. Nếu bạn đủ điều kiện làm y tá ở một trong những quốc gia sau đây thì bạn sẽ được xem là có trình độ tương đương như một y tá đủ tiêu chuẩn ở Úc: Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland, Hợp chủng quốc mỹ, Canada, New Zealand, Hồng Kông và Singapore.

Nếu bạn chỉ có bằng tốt nghiệp từ một trong những quốc gia được liệt kê ở trên, bạn sẽ được đánh giá lại về giáo dục hoặc kinh nghiệm để xác định xem bạn có được coi là tương đương với một y tá đủ tiêu chuẩn ở Úc hay không.

Các y tá từ các quốc gia không được liệt kê ở trên sẽ phải đánh giá cá nhân để xác định xem trình độ và kinh nghiệm có được Hội đồng công nhận hay không.

  • Cung cấp bằng chứng về việc đã hành nghề y tá hoặc nữ hộ sinh trong một khoảng thời gian xác định trước khi nộp đơn.
  • Chứng minh rằng bạn phù hợp để thực tập tại Úc

Bạn phải chứng minh rằng bản thân không đối mặt với các tình trạng pháp lý, không có hạn chế nào đối với bạn về tinh thần và thể chất, và bạn không có tiền sử tội phạm nào ngăn cản bạn làm y tá hoặc nữ hộ sinh ở Úc.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu vì trình độ hoặc kinh nghiệm của bạn không được công nhận, bạn nên tham khảo ‘Visa Thực tập sinh nghề nghiệp’ hoặc ‘Visa ngắn hạn kinh doanh – phân lớp 456’ để cho phép bạn thực hiện chương trình bắc cầu nhằm cải thiện kỹ năng của bạn.

Bước 2 – Gửi đơn đăng ký đến AHPRA

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đáp ứng các tiêu chí ở bước 1, hãy gửi đơn đăng ký của bạn đến Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc.

Bước 3 – Nhận VISA

Khi bạn đã đăng ký với AHPRA với tư cách là một y tá, bạn cũng cần có Visa để được phép sống và làm việc tại Úc. Có một số Visa sau:

Nếu bạn được đảm bảo tài trợ bởi chủ lao động, một trong những loại Visa sau sẽ phù hợp:

  • Kinh doanh tạm thời (Temporary Business (Long Stay))
  • Đề án đề cử nhà tuyển dụng (Employer Nomination Scheme (Permanent Visa))
  • Chương trình di cư được tài trợ trong khu vực (Regional Sponsored Migration Scheme (Permanent Visa))

Nếu bạn không được nhà tuyển dụng tài trợ, bạn có thể xem xét Visa theo quy định Di cư có tay nghề chung (GSM) của Bộ Di trú và Quốc tịch.