Học bổng du học Úc từ 43 trường đại học

Bạn đang tìm kiếm học bổng Úc phù hợp với năng lực học tập của bản thân và tình hình tài chính cuả gia đình. Hãy liên hệ với du học Địa Cầu, để được tư vấn miễn phí những thông tin cực kỳ hữu ích này nhé!

Chất lượng giáo dục tại Úc rất đồng đều do Bộ Giáo dục và chính phủ Úc có những cơ quan giám sát và thẩm định chất lượng đào tạo và nghiên cứu định kỳ đối với tại tất cả các cơ sở đào tạo. Vì vậy, khi chọn trường, sinh viên nên đặt tiêu chí chọn trường PHÙ HỢP nhất với bản thân:

  • Yêu cầu đầu vào phù hợp với học lực và trình độ Anh ngữ của sinh viên
  • Học phí phù hợp tài chính gia đình
  • Trường học mạnh về ngành sinh viên đã chọn, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ngành học
  • Khu vực chọn học hỗ trợ tốt cho ngành học
  • Cấu trúc khóa học phù hợp với sở thích và học lực của sinh viên
  • Có nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế

I. Bang New South Wales ( Thành phố Sydney ):

1.  International College of Management Sydney (ICMS) : Học bổng 50% toàn khóa

2. Kaplan Business School : Học bổng 50% học phí

3. Macquarie University : Học bổng cho sinh viên ASEAN 10,000 AUD / năm

4. Torrens University: Học bổng 25% học phí ( Áp dụng cho ngành kinh doanh )

5. The University of Newcastle : Học bổng 5,000 AUD/ năm

6. University of Technology,Sydney(UTS) : Học bổng khoa học UTS cho sinh viên quốc tế $5,000

7. William Blue College of Hospitality Management:

–  Học bổng 10% – 30% tổng học phí ( Ielts 5.0 )

–  Học bổng 10% – 15% học phí ( áp dụng cho sinh viên có anh chị em ruột tốt nghiệp tại trường Blue Moutains

8. Western Sydney University : Học bổng 7,500 AUD / toàn khóa học

9. La Trobe Sydney : Học bổng 15% – 20% – 25% học phí’

10. Western Sydney University ( Sydney campus ) : Học bổng 2,000 AUD – 5,000 AUD – 7,5,000 AUD – 10,000 AUD

II. Bang Victoria (Thành phố Melbourne ):

1. Deakin College : Học bổng 20% học phí => Cơ hội chuyển tiếp lên Đại học Deakin.

2. Deakin University :
–  Học bổng sinh viên quốc tế 25% học phí
–  Học bổng Deakin Vice-Chancellor’s International : 50% / năm
–  Học bổng khoa Kinh doanh : 25% học phí

3. La Trobe University:
–  Học bổng ĐH và Cao học xuất sắc : 15% – 20% – 25% học phí
–  Học bổng vùng miền : 5,000 AUD
–  Học bổng sinh viên quốc tế : 9,500 AUD
–  Học bổng học thuật xuất sắc : 10,000 AUD – 20,000 AUD

4. Melbourne Institute of Technology: Học bổng 20% học phí

5. Monash University:
–  Học bổng Lãnh đạo quốc tế : 100% học phí
–  Học bổng Monash quốc tế : 10,000 AUD / năm
–  Học bổng khoa Luật, Kinh Doanh : 5,000 AUD – 10,000 AUD
–  Học bổng Khoa CNTT, Khoa học : 6,000 AUD – 8,000 AUD
–  Học bổng khoa Nghệ thuật, Kiến trúc, Thiết kế, Khoa học nghệ thuật, xã hội và nhân văn, Dược, Y, Điều dưỡng, Khoa học sức khỏe : 4,000 AUD

6. Swinburne University of Technology : Học bổng từ 2,500 AUD đến 19,000 AUD

7. The University of Melbourne : Học bổng 25% – 100% học phí

8. Victoria University: Học bổng 27,082 AUD

III. Bang South Australia ( thành phố Adelaide ):

1. Flinders University : Học bổng 15% học phí

2. Torrens University: Học bổng 25% học phí

3. University of Adelaide:

    –  Học bổng 4,000 AUD
–  Học bổng 25% học phí ( chuyển tiếp từ trường Eynesbury ) hoặc 10% học phí ( không chuyển tiếp từ trường Eynesbury )
4. University of South Australia : Học bổng 25% học phí ( năm đầu ) – 50% (toàn khóa )
5. Eynesbury College:
–  Học bổng 30% – 50% học phí dành chương trình lớp 10
–  Học bổng 30% học phí chương trình lớp 11
–  Học bổng 20% học phí => Cơ hội chuyển tiếp lên Đại học Adelaide ( thuộc top G8 tại Úc )
–  Học bổng 10 tuần tiếng Anh.
6. SIBT College : Học bổng 10 tuần tiếng Anh
IV. Bang Queensland ( thành phố Brisbane ):
1. Griffith University : Học bổng 1,000 AUD ( sinh viên có anh chị em ruột tốt nghiệp từ trường )
2. Queensland University of Technology:
–  Học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh : 500 AUD – 1,000 AUD
–  Học khoa Kinh Doanh, Khoa học và Kỹ thuật : 25% học phí / học kì
–  Học bổng Thạc sỹ : 25% học phí – 50% ( áp dụng cho sinh viên Việt Nam )
V. Bang Western Australia (Thành phố Perth ):
1. Curtin University :
–  Học bổng ngành International Business : 5,760 AUD
–  Học bổng ngành Logistics & Supply Chains : 5,376 AUD
–  Học bổng MBA Global : từ 2,880 AUD – 11,520 ADU
2. Edith Cowan University: Học bổng thạc sỹ quốc tế đến 12,500 AUD
3. Murdoch University: Học bổng từ 5,000 AUD – 8,000 AUD – 11,000 AUD
4. The University of Western Australia:
–  Học bổng Thạc Sỹ 5,000 AUD – 8,000 AUD – 10,000 AUD
–  Học bổng UWA International Achievement 20,000 AUD
VI. Bang Tasmania ( Thành phố Horbat ):
1.  University of Tasmania:
–  Học bổng 25% học phí ( ngành Nghệ thuật, Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, Khoa học, Sức khỏe, Luật, Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ)
–  Học bổng 50% học phí ( Học bổng TSBE Dean’s international Merti Schoolarship )
–  Học bổng 100% học phí ( Business Scholarship )
VII. Vùng Lãnh thổ Thủ đô Úc – ACT ( Thành phố Darwin )
1.  University of Canberra :
–  Học bổng 10% ( thành tích học tập tốt )
–  Học bổng 15% ( đáp ứng yêu cầu nhập học )