Bảng tổng hợp lấy ra từ danh sách các trường có mức học phí thấp hơn $20,000 CAD một năm, dựa trên mức học phí bình quân hoặc học phí ngành Nghệ thuật và Nhân văn của các trường. Danh sách dưới đây được tổng hợp dựa trên tiêu chí học phí thấp chưa xét về chất lượng giảng dạy, đào tạo & cơ sở vật chất,…

1. Tỉnh Alberta

Đại học

Undergraduate

(Bậc Đại học)

Graduate

(Bậc Sau Đại học)

Địa điểm

Athabasca University$14,330 – $14,900$15,500 – $15,500Alberta
Concordia University of Edmonton$12,630 – $12,630 *$16,365 – $24,548 *Alberta
MacEwan University$18,240 – $18,240*Alberta
Mount Royal University$18,913 – $18,913*Alberta
The King’s University$15,710 – $15,710 **Alberta
University of Calgary$18,338 – $18,338$3,693 – $16,226Alberta
University of Lethbridge$12,641 – $12,641$13,532 – $13,532Alberta

2. Tỉnh British Columbia

Đại học

Undergraduate

Graduate

Địa điểm

Emily Carr University of Art + Design$16,407 – $16,407 *$14,238 – $14,238 *British Columbia
Kwantlen Polytechnic University$18,454 – $19,741*British Columbia
Thompson Rivers University$16,800 – $16,800$13,138 – $13,138 *British Columbia
University of Northern British Columbia$18,612 – $18,612$3,297 – $3,297British Columbia
University of the Fraser Valley$17,160 – $17,160$12,500 – $17,160 *British Columbia
University of Victoria$18,785 – $21,675$7,175 – $7,175British Columbia
Vancouver Island University$15,240 – $15,240$17,400 – $17,400 *British Columbia

3. Tỉnh Manitoba

University

Undergraduate

Graduate

Province

Brandon University$7,203 – $7,203$5,501 – $5,501 *Manitoba
Canadian Mennonite University$10,003 – $11,000$7,680 – $7,680 *Manitoba
St. Paul’s College$14,382 – $20,000$10,916 – $10,916Manitoba
The University of Winnipeg$13,695 – $13,695$13,705 – $13,705Manitoba
University of Manitoba (includes St. Paul’s College, St. John’s and St. Andrew’s)$14,382 – $14,382$10,916 – $10,916Manitoba
Université de Saint-Boniface$6,495 – $10,505Manitoba

4. Tỉnh New Brunswick

University

Undergraduate

Graduate

Province

Mount Allison University$17,600 – $17,600$17,600 – $17,600New Brunswick
St. Thomas University$15,230 – $15,230*New Brunswick
University of New Brunswick$15,951 – $15,951$12,144 – $12,144New Brunswick
Université de Moncton$10,899 – $10,899$5,040 – $14,892New Brunswick

5. Tỉnh Newfoundland and Labrador

University

Undergraduate

Graduate

Province

Memorial University of Newfoundland$11,460 – $11,460$3,222 – $4,833Newfoundland & Labrador

6. Tỉnh Nova Scotia

University

Undergraduate

Graduate

Province

Acadia University$17,363 – $17,363$17,532 – $17,532Nova Scotia
Cape Breton University$17,020 – $17,020$17,570 – $17,570 *Nova Scotia
Dalhousie University$17,148 – $17,148$17,598 – $17,598Nova Scotia
Mount Saint Vincent University$16,586 – $16,969$10,410 – $10,410Nova Scotia
Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD University)$19,170 – $19,170 *$19,350 – $19,350 *Nova Scotia
Saint Mary’s University$16,580 – $16,580$12,284 – $16,751Nova Scotia
St. Francis Xavier University$17,140 – $17,140$11,000 – $11,000Nova Scotia
University of King’s College$17,354 – $17,354 *$12,284 – $16,751Nova Scotia
Université Sainte-Anne$10,340 – $10,340$10,340 – $10,340 *Nova Scotia

7. Tỉnh Ontario

University

Undergraduate

Graduate

Province

Algoma University$17,252 – $17,252*Ontario
Nipissing University$19,325 – $19,325$18,350 – $13,850Ontario
Redeemer University College$16,792 – $16,792*Ontario
Royal Military College of Canada*$13,560 – $13,560 *Ontario
Saint Paul University$13,271 – $13,271$12,768 – $13,405Ontario
University of Guelph$9,730 – $22,091$5,650 – $13,943Ontario
University of Ontario Institute of Technology$19,735 – $19,941 *$18,422 – $18,422 *Ontario

8. Tỉnh Prince Edward Island

University

Undergraduate

Graduate

Province

University of Prince Edward Island$13,326 – $13,326$11,310 – $12,176 *Prince Edward Island

9. Tỉnh Quebec

University

Undergraduate

Graduate

Province

Bishop’s University$16,816 – $18,782$16,816 – $16,816Québec
Concordia University$16,816 – $18,783$11,320 – $12,612Québec
Institut national de la recherche scientifique*$15,322 – $17,044 *Québec
McGill University$16,816 – $45,263$15,094 – $16,816Québec
Université de Montréal$16,816 – $16,816$15,094 – $16,815Québec
Université de Sherbrooke$18,782 – $18,782$15,094 – $16,816Québec
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue$16,830 – $16,830$15,094 – $16,816Québec
Université du Québec en Outaouais$16,816 – $16,816$15,094 – $16,816Québec
Université du Québec à Chicoutimi$16,816 – $18,783$15,094 – $16,816Québec
Université du Québec à Montréal$16,815 – $16,815$15,094 – $16,815Québec
Université du Québec à Rimouski$16,816 – $16,816$16,816 – $16,816Québec
Université du Québec à Trois-Rivières$7,632 – $16,816$7,632 – $16,816Québec
Université Laval$16,815 – $16,815$15,094 – $16,815Québec
École de technologie supérieure$19,525 – $19,525 *$15,668 – $17,468 *Québec
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC)$17,795 – $19,896 *$15,094 – $16,816 *Québec
École nationale d’administration publique*$15,094 – $16,815 *Québec

10. Tỉnh Saskatchewan

University

Undergraduate

Graduate

Province

Campion College$19,598 – $19,598*Saskatchewan
First Nations University of Canada$19,598 – $19,598$7,745 – $7,745Saskatchewan
St. Thomas More College$17,019 – $17,019*Saskatchewan
University of Regina (includes colleges)$19,598 – $19,598$7,745 – $7,745Saskatchewan
University of Saskatchewan (includes federated and affiliated colleges)$17,019 – $17,019$4,358 – $4,358Saskatchewan