HỌC VIỆN QUẢN LÝ CASA – CỘNG HÒA SÍP (CYPRUS )

Học viện Casa được thành lập năm 1961 với bề dài lich sử 54 năm .Casa  là học viên có chất lương giáo dục được đánh giá xếp hạng cao ở giáo dục Síp , hiện nay số sinh viên theo học tại trường lên đến ………trong đó có số lượng sinh viên quốc tế khá đông đến từ các nước

Đến năm 2010 , Casa là trường đầu tiên có liên kết giáo dục với 3 trường đại học nổi tiếng ở  Bulgaria. Đại học Y-Sofia, Đại học Y-Varna và  đại học Varna . Casa cung cấp nhiều khóa học đặc biệt cho sinh viên Síp và sinh viên quốc tế

Casa được các tổ chức giáo dục và các tổ chức phi chính phủ quan tâm , vì thế hiện nay giá học phí các chương trình học tại Casa được đánh giá thấp nhất so với các trường cao đẳng , đại học ở Síp .

Casa còn có nhiều xuất học bổng khuyến học cho học sinh có thành tich học tập tốt của trường .

CÁC KHÓA HỌC ĐẠI HỌC HỌC PHÍ + BĂNG CẤP + THƠI GIAN HỌC

Khóa học

Thời gian học

Cấp bằng

Học phí / năm

Foundation

1 năm

Casa College

4,000

BA Hotel Administration

4 năm

Casa College

4,000

BSc Business Administration

4 năm

Casa College

4,000

BA Counteraction to Crime & Public Order

4 năm

Varna Free University

4,200

BA Engineer in Fire Safety and Population Protection

4 năm

Varna Free University

6,900

BA Theology

4 năm

St. Cyril & St. Methodius University of Veliko Turnovo

4,900

CÁC KHÓA HỌC THẠC SỸ

COURSE

DURATION

AWARDING BODY

TUITION FEES/year

MA Forensic Science Expertise

1 year

Varna Free University

7600 €

MA Medicine

6 years (2 in Cyprus + 4 in Bulgaria)

Sofia Medical University

9800 €

MA Dental Medicine

6 years (1 in Cyprus + 5 in Bulgaria)

Sofia Medical University

9800 €

MA Management of Economic Systems

1.5 years

St. Cyril & St. Methodius University of Veliko Turnovo

4200 €

MA Health Management

2 years

St. Cyril & St. Methodius University of Veliko Turnovo

3350 €

MA Theology of Personality & Society

1 year

St. Cyril & St. Methodius University of Veliko Turnovo

5900 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu Cầu Nhập học

 Chương trình đại học

+ tốt nghiệp phổ thông trung học

+ có điểm GPA : 5.5

+ có bằng ielts 6.0 ( hoặc học tiếng anh tại Casa )

+ có sức khỏe tốt , không tiền án tiền sự

+ hồ sơ xét tuyển không phỏng vấn

  • Chương trình thạc sỹ

+ tốt nghiệp phổ thông trung học

+ có điểm GPA : 6.0

+ có bằng ielts 6.5 ( hoặc học tiếng anh tại Casa )

     + có sức khỏe tốt , không tiền án tiền sự

+ hồ sơ xét tuyển không phỏng vấn

  • Thời gian nhâp học : tháng 2 , 6 , 10 hàng năm
  • Thời gian apply hồ sơ trước 4 tháng so với thời gian nhập học .