EAST TENNESSEE STATE

Trường East Tennessee State University (ETSU) xếp hạng là một trong những trường đại học có chất lượng tại Mỹ. Princeton Review cũng trường East Tennessee State University trong danh sách của 300 Chương trình kinh doanh giảng dạy hay nhất trong cả nước.

1.Tổng quan về trường đại học East Tennessee State

Trường đại học East Tennessee State nằm tại tiểu bang Tennessee, được thành lập hơn 100 năm trước như là một trường đào tạo cho giáo viên với chỉ 29 sinh viên ghi danh. Đến nay, số lượng tuyển sinh vượt quá 15,000 và trường cung cấo hơn 100 chương trình đại học và sau đại học.

Trường East Tennessee State University được đánh giá là một đại học / nghiên cứu tiến sĩ và được biết đến với các chương trình xuất sắc của mình trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như công nghệ công nghiệp và phạm vi rất rộng; các chương trình thuộc khoa học y tế (y học nông thôn, điều dưỡng, dược phẩm, chăm sóc giáo dục, và nhiều hơn nữa, trường liên kết với một số bệnh viện khu vực).

2.Yêu cầu đầu vào trường đại học East Tennessee State

Tốt nghiệp THPT
TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5 / ELS level 112
Trường East Tennessee State University có liên kết với hệ thống giáo dục tiếng Anh ELS để cung cấp chương trình đào tạo tiếng Anh cho những sinh viên quốc tế chưa đủ điều kiện về tiếng Anh.
Học kỳ khai giảng: Tháng 1, tháng 8

3. Những ngành học tiêu biểu tại trường đại học East Tennessee State University

Kế toán; Y khoa; Khoa học ứng dụng; Nghệ thuật; Sinh học; Hóa học; Giao tiếp; Kinh tế; IT; Kiến trúc; Marketing; Quan hệ quốc tế

4. Học phí và chi phí ăn ở:

– Học phí: $24,000/năm
– Ăn ở: $11,234

5. Học bổng của East Tennessee State University:

International Students Academic Merit Scholarship
– Giá trị học bổng: 50% học phí (không bao gồm các chi phí khác)
– Dành cho học viên quốc tế đăng ký
– Học cử nhân (8 học kỳ) tại Trường East Tennessee State University 
– Học thạc sỹ, tiến sĩ (5 học kỳ) trường East Tennessee State University 
– Học bổng có thể áp dụng cho học kỳ hè
– Học bổng này có thể được trao tăng cho các năm học tiếp theo tại trường nếu học viên giữ vững điểm từ GPA 2.75 trở lên (cương trình củ nhân); hoặc GPA 3.0 trở lên (chương trình sau đại học)
– Sinh viên phải được nhận vào trường East Tennessee State University trước khi đơn xin học bổng được nhà trường xem xét

Yêu cầu
– GPA 3.0/4.0
– Không yêu cầu điểm SAT nhưng ứng viên nộp sẽ được xem xét hoặc Critical Reading (

Verbal) 450

Letter of recommendation
– TOEFL : 61 trở lên
– IELTS: 5.5