Trường đại học MAHSA 

Là đứa con tinh thần của Giáo sư, Tiến sĩ Dato Hj. Mohamad Haniffa, quyền Hiệu trưởng, đồng thời là Chủ tịch Điều hành. Trường thành lập vào năm 2005, tại Pusat Bandar Damansara, Kuala Lumpur. Đại học MAHSA là trường dẫn đầu trong việc đào tạo sinh viên chuyên ngành Chăm sóc Sức khỏe trong những năm qua.

Hiên tại trường đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực Y Tế, Kỹ Sư, Quản trị kinh doanh và Kế toán. Trường gồm 7 khoa:

– Khoa Dược và Kỹ Thuật Y sinh

– Khoa Nha Khoa

– Khoa bào chế Dược phẩm

– Khoa Kỹ Sư

– Khoa Điều dưỡng và Hộ sản

– Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán

– Khoa khoa học sức khỏe

Sinh viên có thể lựa chọn để lấy chứng chỉ, hoặc bằng cấp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tùy theo khả năng, điều kiện của mỗi sinh viên.

Ngoài ra, trường đã, đang và sẽ đầu tư vào những công trình nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức có chiều sâu, và toàn diện nhất. Thêm vào đó, một số chương trình đào tạo của trường được đồng cấp bằng với các trường tại Vương Quốc Anh. Vì vậy, du học Malaysia, nhưng sinh viên có thể lấy bằng ở Anh và cơ hội việc làm sẽ mở rộng nhiều hơn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chương trình đào tạo cụ thể

Chứng chỉ:

1.Trợ lý phẫu thuật nha khoa

2.Khoa học cơ bản (Chương trình cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản trước khi lấy bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược, Nha Khoa, Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, X quang học, Môi trường, và Khoa học kỹ thuật y sinh)

3.Trợ lý sức khỏe cộng đồng

4.Quản trị kinh doanh

Bậc Cao đẳng:

1. Điều dưỡng

2. Vật lý trị liệu

3. X quang học

4. Khoa học môi trường

5. Công nghệ y tế trong phòng thí nghiệm

6. Công nghệ nha khoa

7. Dược phẩm

8. Hộ sản

9. Quản trị kinh doanh

10. Kế toán

11. Doanh nhân khởi nghiệp

Bậc Đại học:

1. Khoa học điều dưỡng

2. Vật lý trị liệu (*)

3. Kỹ thuật y sinh (*)

4. Bác sĩ phẫu thuật nha khoa

5. Dược phẩm và phẫu thuật

6. An toàn và sức khỏe môi trường (Bằng danh dự)

7. Kỹ thuật đọc phim trong y tế (Bằng danh dự)

8. Dược tá (Bằng danh dự)

9. Quản trị kinh doanh (Bằng danh dự) (*)

10. Kế toán (Bằng danh dự) (*)

11. Kỹ sư Cơ điện tử (Bằng danh dự) (*)

12. Kỹ sư Điện tử và truyền thônng (Bằng danh dự) (*)

13. Kỹ sư Điện & Điện tử (Bằng danh dự) (*)

14. Kỹ sư Y tế điện tử (Bằng danh dự) (*)

15. Kỹ sư Kỹ thuật điện tử (Bằng danh dự) (*)

16. Quản lý Dầu khí (Bằng danh dự) (*)

17.Quản trị bệnh viện (Bằng danh dự)

Bậc Thạc sĩ:

1. Quản trị kinh doanh (*)

2. Quản trị bệnh viện (*)

3. Dược phẩm

4. Sức khỏe cộng đồng

5. Khoa học y tế (Ngành giải phẫu học)

6. Điều dưỡng

Bậc Tiến sĩ:

1. Điều dưỡng

2. Dược phẩm

Ghi chú: Những ngành được đánh dấu (*) là những ngành được đồng công nhận và cấp bởi trường Angila Ruskin University, Vương Quốc Anh.

Trường đã vinh dự nhận được những giải thưởng và sự công nhận của các tổ chức uy tín tại Malaysia.

– dành được những giải thưởng và sự công nhận của các tổ chức:

– Giải thưởng xuất sắc của Hiệp hội Giáo Dục quốc gia cho các trường tư năm 2006 và 2008.

– Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2000

– Giải thưởng trường tư tốt nhất cho ngành Điều dưỡng 2009 do sinh viên bầu chọn

– Được trung tâm giám định bằng cấp quốc gia Malaysia công nhận là trường tốt nhất đào tạo bậc Cao đẳng về Điều dưỡng , Kỹ thuật đọc phim trong y tế, công nghệ y tế trong phòng thí nghiệm, Sức khỏe môi trường, chứng chỉ về Khoa học cơ bản và Trợ lý phẫu thuật nha khoa.

– Giải thưởng NAPEI dành cho các trường đại học/cao đẳng xuất sắc nhất năm 2010.

– Đạt thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục – “Khoa học Sức khỏe” (Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng 2011-2012 khu vực Châu Á Thái Bình Dương)