Đại học Phùng Giáp

Trong thập niên 1950, một nhóm những người giàu có ở miền trung Đài Loan đã đề nghị lập một trường đại học ở khu vực. Trường đã được chuẩn bị thành lập với tên gọi Cao đẳng Kỹ thuật và Kinh doanh Phùng Giáp để tưởng nhớ ông Khưu Phùng Giáp. Năm 1961, trường cao đẳng này đã được thành lập gần Núi Da-Tun ở phía bắc thành phố Đài Trung. Năm 1980, trường trở thành trường đại học.

Hàng năm trường tuyển khoảng 20.172 sinh viên mới và nghiên cứu sinh với tám học viện (colleges): Kỹ thuật, Kinh doanh, Khoa học, Xây dựng và Phát triển, Kỹ thuật Điện tử và Thông tin, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường quản lý và Phát triển. Trường có 32 khoa, 15 cơ sở nghiên cứu. Đội ngũ giảng dạy có 604 người, trong đó có 134 giáo sư, 260 phó giáo sư, 81 trợ lý giáo sư, 129 giảng sư. Số lượng viên: 20.172 người, trong đó đại học 17.083, nghiên cứu sinh 3089 người.

Trường có Trung Tâm đào tạo ngôn ngữ vì vậy, sinh viên quốc tế chưa biết tiếng Trung có thể đăng ký một khóa học dự bị ngôn ngữ trước khi vào học chuyên ngành. Với việc cung cấp nhiều chuyên ngành đa dạng, có thể chọn học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, Trường là địa chỉ học tập phù hợp với nhu cầu cảu nhiều sinh viên quốc tế.