Đại học Quốc Gia Chengchi 

Được thành lập năm 1972, Đại học Quốc Gia Chengchi là một Trường Đại Học công lập hàng đầu Đài Loan, tọa lạc tại thành phố Đài Bắc.
Trường bao gồm 9 phân viện đào tạo từ bậc Đại Học đến thạc sỹ, tiến sỹ với tổng số 635 chuyên khoa. Số lượng sinh viên hiện tại là trên 15.000 sinh viên, trong đó hơn 9.000 sinh viên đang theo học bậc Đại học, hơn 3.000 sinh viên học bậc Thạc sỹ và gần 1000 sinh viên nghiên cứu Tiến sỹ. Tổng số lượng sinh viên quốc tế khoảng trên 400 sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phân Viện Nghệ Thuật

Bao gồm các khoa đào tạo như: Khoa đào tạo Tiếng Hoa, khoa Lịch Sử, khoa Triết Học, Khoa thông tin thư viện, khoa Địa lý, lịch sử Đài Loan, Văn học Đài Loan, Trung tâm đào tạo ngôn ngữ, sư phạm tiếng Trung.

Phân Viện Khoa Học:

Khoa Toán học, Tâm lý học, Khoa học máy tính, Khoa học đời sống, Vật lý ứng dụng.
Phân Viện Khoa Học xã Hội: 
Các khoa Chính trị học, Xã hội học, Tài chính, Hành chính công, Kinh tế địa phương, Kinh tế, Dân tộc học, Khoa học phát triển, Nghiên cứu nguồn lao động, Phúc lợi xã hội, Nghiên cứu Asia.

Phân Viện Luật:

Khoa Luật, Khoa Luật và hành pháp

Phân Viện Thương Mại:

Khoa kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và tiền tệ, Kế toán, Thống kê, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống quản lý thông tin, Tài chính, Bảo hiểm và quản lý rủi ro, Quản lý đổi mới, tài sản phi vật thể.

Phân Viện Đào Tạo Ngoại Ngữ:

Khoa tiếng Anh, Văn học và ngôn ngữ Ả Rập, Văn học và ngôn ngữ Xlavo, Khoa tiếng Nhật, Văn học và ngôn ngữ Hàn, Văn học và ngôn ngữ Tuốc ki, Ngôn ngữ châu âu, Ngôn ngữ học, Ngoại ngữ.

Phân Viện Truyền Thông:

Khoa báo chí, Khoa quảng cáo, Truyền thông, Truyền thông đại chúng
Phân Viện Quan hệ Quốc tế
Khoa ngoại giao, Đông Nam Á học, Nghiên cứu tiếng Nga

Phân Viện Giáo Dục

Khoa giáo dục, Khoa giáo dục tiểu học, Chính sách giáo dục, Khoa sư phạm, Khoa sư phạm tại chức.