Đại học Quốc gia Đài Bắc

Đại học Quốc gia Đài Bắc đã chính thức được thành lập vào ngày 01 tháng 2 năm 2000 với kỳ vọng và phước lành. Trường đại học mới thành lập này phục vụ như là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử của giáo dục Đại học.

Đại học Quốc gia Đài Bắc đã trở thành một trường đại học toàn diện bước vào thế kỷ 21. Nhìn lại, Trường đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau: từ trường Cao đẳng tỉnh Đài Loan của Kinh doanh & Pháp luật, sáp nhập và trở thành địa phương Junior College Quản trị và các hành chính đặc biệt thành lập Junior College, sau này trở thành tỉnh Chung Hsing Đại học (và bổ sung College) và sau đó National Chung Hsing Đại học (và bổ sung College). Trường đã giữ ghi lại toàn bộ lịch sử và phát triển trong giáo dục đại học. Nhiều cựu sinh viên, những người đã có vị trí và làm cho sự đóng góp của họ, các cấp ở nước ta, là chứng minh phong phú của hướng chính xác cần thiết ở các giai đoạn khác nhau của sự phát triển của Đại học.

Các ngành học: 

Quản trị kinh doanh, Luật, Ngân hàng, Kế toán, Quản lý thông tin, Kinh doanh Quốc tế, KTXH, Ngoại ngữ ….

Thời gian chương trình học:

–    Chương trình cử nhân: 4 năm
–    Chương trình Thạc sỹ: 1-4 năm
–    Chương trình Tiến sĩ: 2-7 năm

Thời gian nhập học:

Mỗi năm có 2 kỳ nhập học
–    Học kỳ mùa thu: giữa tháng 9
–    Học kỳ mùa xuân: giữa tháng 2

Học phí: ( đơn vị: Đài tệ)

Điều kiện nhập học:

– Tốt nghiệp THPT
– Trình độ tiếng Hán theo yêu cầu của trường