CHƯƠNG TRÌNH NỀN TẢNG QUỐC TẾ
Giới thiệu về chương trình nền tảng quốc tế
Khái niệm:
1. Mục tiêu chính của chương trình nền tảng quốc tế ở đây là để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
đạt trình độ nhập học tiếng Trung cần thiết cho bằng đại học của chúng tôi. Sau khi tham
gia khóa học, sinh viên sẽ phải vượt qua bài thi năng lực tiếng Trung.
2. Chương trình nền tảng cung cấp cho sinh viên khâu chuẩn bị cần thiết để lấy bằng tại
trường đại học Tĩnh Nghi
3. Sinh viên sẽ được tận hưởng một cơ sở đầy đủ cả về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc,
cũng như kiến thức cụ thể về các nghiên cứu bạn sẽ thực hiện trong tương lai. Một năm
chương trình bao gồm 48 tín chỉ.
4. Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ có đủ điều kiện để đi tiếp vào năm thứ hai.
Giá trị của một năm nền tảng:
1. Là một thành viên của trường đại học: Bạn không chỉ thành công trong khâu chuẩn bị đại
học, bạn còn được công nhận là thành viên chính thức của trường Đại học và nhận được
đầy đủ ích và cơ hội. Sau một năm nền tảng, bạn sẽ đạt được 49 tín chỉ.
2. Thích nghi môi trường học tiếng Trung: Bạn sẽ làm quen với thứ tiếng mà bạn sẽ theo
học, đó là tiếng Trung.
3. Khâu chuẩn bị: Các trường đại học sẽ chuẩn bị cho bạn để sẵn sàng bước vào chương
trình giảng dạy.
4. Thích nghi với văn hóa: Bạn sẽ sớm được hòa nhập, giao lưu với các sinh viên trong
nước và quốc tế, từ đó bạn có thể dành thời gian để thích nghi với văn hóa. Nó giúp bạn
xả stress, cũng như tìm hiểu mọi thứ khác nhau như thế nào khi mà bạn học tại Đài Loan.
Các phương pháp:
Bước 1: Đăng ký nhập học
 Áp dụng cho chương trình nền tảng

Bước 2: Học kỳ 1
 Tăng cường tiếng Anh
 Làm quen với văn hóa
 Giới thiệu các ngành của trường
Bước 3: Học kỳ 2
 Cầu nối đến khóa học nền tảng tại các ngành dự kiến
 Tư vấn các lĩnh vực dự kiến
 Hòa nhập, giao lưu với các sinh viên bản địa

Yêu cầu khóa học: Được đồng hành cùng các đội ngũ giáo viên bản địa
1. Ngôn ngữ: Các lớp tiếng Trung (15 – 15), Tiếng Anh cho sinh viên năm nhất (2 – 2)
2. Văn hóa: Nhiều hoạt động học tập văn hóa (0.5 – 0)
3. Giáo dục phổ thông: Giáo dục thể chất (2 – 2)
4. Nền tảng học vấn: Các lớp nền tảng – Tiếp nhận khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
(2 – 2), Kỹ năng giao tiếp (3 – 3), Giới thiệu lĩnh vực chuyên môn (0.5 – 0)
Các chức năng
Ngoại ngữ:

 Tăng cường tiếng Trung
 Kỹ năng giao tiếp
 15 giờ mỗi tuần
 Kỳ thi năng lực tiếng Trung
Văn hóa:

 Làm quen với văn hóa phương Đông
 Trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa
Học vấn:

 Chuẩn bị học tập nghiên cứu
 Giới thiệu các lĩnh vực chuyên
nghiệp
 Tư vấn đội ngũ giáo viên bản địa
 Tư duy thiết kế

Học phí
 Học kỳ 1 – 3: Học phí chính thức
 Học kỳ 4: Học bổng được cung cấp dựa trên kết quả học tập
Học bổng
 Top 1 – 10: Miễn học phí và các khoản chi phí
 Top 11 – 20: Miễn học phí
 Top 21 – 30: Miễn các khoản chi phí