Dhurakij Pundit University international college

DPUIC (Dhurakij Pundit University international college) là trường cao đẳng quốc tế được thành lập bởi Đại học Dhurakij Pundit nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về học đại học theo tiêu chuẩn quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh. Lý do để mở trường rõ ràng là như vậy.

Hàng năm, học sinh Thái Lan phải chi trả số tiền rất lớn để học tại các trường đại học, cao đẳng và các trường học khác ở nước ngoài. Những người không đủ khả năng tài chính sẽ có cơ hội học tập bậc đại học giảng dạy bằng tiếng anh tại Thái Lan. DPUIC tại Bangkok có các khóa học đáp ứng nhu cầu của họ, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc.

Bắt đầu với một chương trình đơn lẻ, DPUIC ngày nay đã có thêm 10 chương trình sau đại học và tiến sĩ trong các lĩnh vực như quản trị kinh doanh, thông tin kinh doanh và nhiều chương trình khác được hoạch  định cho tương lai. Với học sinh từ các khu vực như Trung Quốc và Việt Nam, DPUIC đang xây dựng  một cộng đồng quốc tế thực sự.

Sinh viên tốt nghiệp tại DPUIC  không chỉ nhận bằng cấp tiêu chuẩn quốc tế, mà còn tiến bộ về  khả năng nói tiếng Anh. Các  giảng viên địa phương và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo để giúp học sinh trong việc sử dụng đúng của tiếng Anh trong và ngoài phòng giảng dạy của họ.

Sinh viên tôt nghiệp DPUIC sẽ có cơ hội học tập một hoặc hai học kỳ của các môn học của họ tại các trường đại học chỉ định ở châu Âu, Mỹ hoặc Úc. Những kinh nghiệm thu được từ điều này sẽ mở rộng phạm vi hiểu biết của họ và của cộng đồng quốc tế.

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC

I. CỬ NHÂN

Thời gian học: 4 năm, 135 tín chỉ

Học kỳ:

* Học kỳ 1: tháng 6 – tháng 10
* Học kỳ 2: tháng 11 – tháng 2

* Mùa hè: tháng 3 – tháng 5

Chi phí sinh hoạt ước tính:
Phòng ở:               Khoảng 2.000 – 4.000 baht/tháng
Chi phí ăn uống:    Khoảng 100 baht/ngày hay 3.000 baht/tháng

1. Bachelor of Science in Information Technology: (Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Công nghệ Thông tin)

Nghiên cứu công nghệ thông tin đòi hỏi người học phải kết hợp các cơ sở của lý thuyết và khái niệm, sử dụng khái niệm từ nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như quản lý kinh doanh, kinh tế, và các mạng truyền thông.

Với quan điểm này, DPUIC đã thiết kế một chương trình sáng tạo và thực tế, nơi học sinh được tích hợp cả lý thuyết và thực hành. Trong năm cuối, sinh viên có cơ hội thực tập tại một công ty lớn ở Thái Lan, để phát triển kỹ năng quan trọng và có được hiểu biết sâu sắc về thực tế ngành học.

Phương pháp giảng dạy:

* Áp dụng các lý thuyết và thực tiễn hiện nay trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan đối với sự phát triển của các tổ chức ở cả hai khu vực công và tư nhân.
* Làm việc như một thành phần của một tổ chức và cung cấp các giải pháp CNTT hiệu quả.
* Sử dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật, kết hợp vấn đề đạo đức, xã hội, pháp lý và kinh doanh.

* Tìm hiểu công nghệ mới và đổi mới ngay khi có sự thay đổi công nghệ.

Học phí:      1.500 baht/giờ tín dụng
Phí quản lý: 20.000 baht mỗi học kỳ

2. Bachelor of Arts in English for Business Communication: (Cử nhân KHXH&NV Anh ngữ ngành Truyền thông Kinh doanh)

Tiếng Anh là một thành phần quan trọng của sự thành công trong kinh doanh quốc tế và các ngành nghề khác. Tuy nhiên, sự lưu loát trong ngôn ngữ toàn cầu không thôi là chưa đủ.

Chương trình tiếng Anh tại DPUIC được giảng dạy bởi các giảng viên chủ yếu là ở nước ngoài nên các chuyên gia, học sinh không chỉ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, mà sinh viên còn biết cách để giao tiếp đạt hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Các chương trình tiếng Anh Giao tiếp Kinh doanh (IBEC) kết hợp ngôn ngữ học cơ sở và thực hành nhằm mục đích bồi dưỡng khả năng tư duy, sáng tạo và kỹ năng làm việc độc lập.

Phương pháp giảng dạy:

* Xây dựng sự tự tin để giao tiếp bằng tiếng Anh hoàn toàn.       
* Có được kiến thức liên quan đến chuyên môn và thực hành phù hợp với kinh doanh và văn hóa thế giới.
* Phát triển tư duy và sáng tạo.       
* Tìm hiểu làm thế nào để học và làm việc độc lập.

3. Bachelor of Business Administration in Hospitality & Tourism Management: (Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Dịch vụ Khách hàng và Quản lý Du lịch)

Học sinh được đào tạo tại DPU Place, trong khách sạn 4 sao của trường. Sinh viên cũng được đào tạo qua thực tập tại các khách sạn cao cấp, được công nhận bởi các công ty du lịch tại Thái Lan và nước ngoài. Hơn nữa, sinh viên có cơ hội để mở rộng kiến thức và kinh nghiệm học tập của họ tại một trong các trường đại học đối tác của DPUIC tại các nước Mỹ, Úc, Pháp và Thụy Điển.

Phương pháp giảng dạy:

* Hướng dẫn kỹ năng trong các ngôn ngữ nước ngoài, công nghệ thông tin, quản lý khách sạn và du lịch.

* Trở thành nhà quản lý tốt và các nhà lãnh đạo trong ngành khách sạn và du lịch

* Có khả năng theo đuổi bằng cấp cao trong hai lĩnh vực khách sạn và du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

Học phí:      1.500 baht/giờ tín dụng
Phí quản lý: 20.000 baht/học kỳ

Bảo hiểm:    Khoảng 4.000 baht/năm

4. Bachelor of Business Administration in International Business: (Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Kinh doanh Quốc tế)

Chương trình bao gồm các vấn đề lý luận và thực tiễn trong kinh doanh toàn cầu cũng như trang bị cho sinh viên tiếp cận kiến thức về thế giới thực để trở thành một nhà kinh doanh quốc tế chuyên nghiệp. Các giáo sư giảng dạy chương trình đều đã được công nhận và có kinh nghiệm hành nghề trong ngành kinh doanh quốc tế. Học sinh có cơ hội để học tại một trong những đối tác của trường là các đại học Mỹ, Úc, Pháp và Thụy Điển.

Phương pháp giảng dạy:

* Tiếp cận  kiến thức kinh doanh với sự hiểu biết đầy đủ về môi trường kinh doanh toàn cầu.

* Có khả năng phân tích môi trường của công ty để xây dựng một chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu của công ty.       
* Có khả năng theo đuổi bằng cấp cao hơn trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.

Học phí:      1.500 baht/giờ tín chỉ
Phí quản lý: 17.500 baht/học kỳ

Bảo hiểm:    Khoảng 4.000 baht/năm

II. THẠC SỸ

Thời gian học: 2 năm, 36 tín chỉ.

Các học kỳ:

Học kỳ 1:     Tháng 6 – tháng 10

Học kỳ 2:     Tháng 11 – tháng 2

Mùa hè:       Tháng 3 – tháng 5

1. MA (IMC) – Master of Arts in Integrated Marketing Communication: (Thạc sỹ KHXH&NV ngành Truyền thông Tiếp thị Tích hợp)

Sự phát triển đáng kể của thông tin kinh doanh trong những năm gần đây khi công nghệ đang nhanh chóng thay đổi cách thức tổ chức và hoạt động kinh doanh. Để kết nối thành công và cạnh tranh mạnh mẽ trong môi trường hiện nay, đổi mới quản lý là cần thiết để tích hợp cả hai quan điểm kinh doanh và công nghệ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, DPUIC cung cấp một chương trình Thạc sĩ KHXH&NV ngành Truyền thông Tiếp thị Tích hợp. Chương trình này được thiết kế cho nhà quản trị cấp trung và cấp cao, những người muốn nâng cấp kỹ năng hiện tại của họ để đạt được một sự hiểu biết toàn diện và kiến thức của các thông tin và truyền thông môi trường kinh doanh theo định hướng công nghệ.

Phương pháp giảng dạy:

* Tìm hiểu trực tiếp từ kinh nghiệm của các giảng viên và các chuyên gia.
* Tạo một hỗn hợp độc đáo giữa kiến thức và kỹ năng về truyền thông tiếp thị, chiến lược của người tiêu dùng dựa trên nghiên cứu, chiến lược xây dựng thương hiệu và quản lý tiếp thị.
* Xây dựng một mạng lưới truyền thông tiếp thị trên toàn thế giới.

Học phí: 260.000 baht (US$ 7.430)

2. MBA (IMC) – Master of Business Administration Concentration in Integrated Marketing Communications: (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ngành Truyền thông Tiếp thị Tích hợp)

Đây là chương trình quốc tế duy nhất của Thái Lan, kết hợp quản trị kinh doanh và tiếp thị truyền thông. Các kỹ năng và kiến thức thu được khi tham dự chương trình này là rất cần thiết để nổi trội trên thị trường hiện nay

Phương pháp giảng dạy: 

* Tìm hiểu từ các giáo sư đẳng cấp thế giới và học viên nổi tiếng.       

* Có được sự kết hợp độc đáo giữa kỹ năng về kế toán, quản lý tài chính và quản lý thông tin doanh nghiệp.       
* Nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp của mình cho các vị trí quản lý cấp trung và cao cấp trong các lĩnh vực tư nhân và công cộng.

Học phí: 650.000 baht (US$ 22,000)

3. MBA – Master of Business Administration (Double Degree with the University of Newcastle, Australia): (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (bằng kép tại Đại học Newcastle, Úc)

Học phí: 260.000 baht (US$ 7.430)

4. MSc (S&I) – Master of Science in Strategy and Intelligence: (Thạc sỹ Khoa học Tự nhiên ngành Chiến lược và Tri thức)

Chương trình này được thiết kế để trang bị cho cá nhân với các kỹ năng phân tích cần thiết để phân tích một trường hợp cụ thể từ các dữ liệu và thông tin liên quan để xác hành động giải quyết một vấn đề cuộc xung đột, một công việc hoặc vấn đề phải đối mặt như là với một chính phủ hay tổ chức phi chính phủ. Chương trình này sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho các thành viên của quân đội, nhân viên cảnh sát mà dân thường người muốn làm việc trong các hoạt động tình báo.

Phương pháp dạy:

* Tìm hiểu để duy trì sự cân bằng giữa lãnh đạo chiến lược và lập kế hoạch.       
* Có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để kết hợp và phân tích một loạt các vấn đề chiến lược và trí thông minh, qua đó giúp các tổ chức của họ hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu của họ trong thế giới này bao giờ thay đổi.

Học phí: Thay đổi tùy ngành học và thời gian học

III. TIẾN SỸ

Thời gian học: 3 năm, 66 tín chỉ

Các học kỳ:

Học kỳ 1:     Tháng 6 – tháng 10

Học kỳ 2:     Tháng 11 – tháng 2

Mùa hè:       Tháng 3 – tháng 5

1. DBA – Doctor of Business Administration

Để cho doanh nghiệp và các tổ chức thành công trong môi trường hiện đại, họ cần phải sử dụng những người có những kỹ năng cần thiết trong quản trị kinh doanh và quản lý. Các kỹ năng mong muốn bao gồm kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, một sự hiểu biết về các mối quan hệ giữa các chỉ số và các vấn đề kinh doanh rộng lớn hơn, những người sáng tạo và có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Để duy trì các kỹ năng như vậy, người điều hành không chỉ cần hiểu các lý thuyết hiện nay, phương pháp và kỹ thuật, mà còn được nhận thức của các sáng kiến nghiên cứu tại các viện nghiên cứu.

DPUIC cung cấp Chương trình Tiến sỹ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (DBA) để các nhà lãnh đạo nâng cao tầm quản lý.

Phương pháp giảng dạy:

* Hướng dẫn kỹ năng cho quản trị viên và các nhà quản lý có chuyên môn học thuật và kỹ thuật trong các lĩnh vực kinh doanh thực tiễn, quản lý nguồn nhân lực, lãnh đạo, tinh thần kinh doanh, sáng tạo kinh doanh, tiếp thị, giải quyết các vấn đề kinh doanh và quốc tế.       
* Đủ điều kiện để phục vụ các cơ quan cấp cao trong chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân.

* Trở thành quản trị viên và các chuyên gia quản lý – những người có thể luôn cập nhật với sự tiến bộ của các sáng kiến hành chính và quản lý trong một xã hội thông tin phong phú.
* Trở thành quản trị viên và các chuyên gia quản lý với các kỹ năng nghiên cứu mạnh.

Học phí: 690.000 baht (US$ 19.714)

2. PhD (BI) – Doctor of Philosophy in Business Informatics (Tiến sỹ ngành Tin học Kinh doanh)

Chương trình này trang bị cho sinh viên với các khái niệm tiên tiến trong phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp giảng dạy:      
 
* Tạo khả năng phân tích có hiệu quả đề tài nghiên.       
* Trở thành một nhà chiến lược xuất sắc có tầm nhìn xa, nghiên cứu hoạt động.

Học phí: 660.000 baht (US$ 18.850)

 V. KHÓA HỌC TIẾNG ANH.

Được giảng dạy chuyên nghiệp bởi các chuyên gia tiếng Anh bản ngữ !

DPU International College cung cấp chuyên sâu về tiếng Anh cho học viên ở bất kỳ bằng cấp nào, bao gồm các kỹ năng cho những người hiện đang theo học hoặc muốn chuẩn bị cho việc nhập học vào các chương trình học quốc tế. Khóa học dựa trên các khóa học chuẩn bị ở Vương quốc Anh và được giảng dạy bởi người bản ngữ.

Thời gian học: Học thường xuyên (lần lớp TBA)